Záruky na konzolu Xbox 360

Všeobecné otázky

Pôvodná konzola Xbox 360

Konzola Xbox 360 S

Balík s konzolou Xbox 360 S a senzorom Kinect

Senzor Kinect

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Záruky na konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?