Zjednodušenie ovládania a senzor Kinect pre konzolu Xbox 360

Prehľad

Vyhľadajte odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania a senzora Kinect pre konzolu Xbox 360.

Na tejto stránke

Témy

Môžu osoby so zdravotným postihnutím používať senzor Kinect na hranie?

V spoločnosti Microsoft veríme, že interaktívnu zábavu by si malo užívať čo najviac ľudí. Uznávame, že každá osoba má jedinečné schopnosti a nie všetci používatelia budú môcť hrať všetky tituly dostupné pre senzor Kinect pre konzolu Xbox 360 vzhľadom na fyzickú povahu hry. Rastúce množstvo titulov dostupných pre senzor Kinect konzoly Xbox 360 však môžu hrať aj používatelia s rôznymi fyzickými a zmyslovými poruchami. V snahe neustále zlepšovať zážitok z používania senzora Kinect aktívne vyhľadávame pripomienky, ako možno technológie Kinect a Xbox zlepšiť pre všetkých používateľov. Tieto pripomienky neustále zohľadňujeme pri vývoji budúcich verzií technológie Kinect. Od prvého vydania sme technológiu Kinect technicky zdokonalili, aby ju na možnosti hrania mohli používať aj niektorí hráči, ktorí si ju predtým nemohli vychutnať. Ako nové technológie, napríklad senzor Kinect pre konzolu Xbox 360, sú čoraz dostupnejšie, je možné s každým novým vydaním vykonať vylepšenia na základe pripomienok.

Používam invalidný vozík alebo musím celý čas sedieť. Môžem senzor Kinect používať na hranie?

Sediaci používatelia si môžu vychutnávať viacero funkcií a hier vyvinutých pre senzor Kinect pre konzolu Xbox 360. V súčasnosti závisí schopnosť senzora Kinect fungovať so sediacimi používateľmi vo veľkej miere od samotnej hry. Niektoré hry sú lepšie prispôsobené pre sediacich používateľov ako iné. Vývojári hier dokážu navrhovať hry tak, aby sa činnosti, ktoré sú pre niektorých používateľov problematické, dali preskočiť alebo vykonať iným spôsobom. Preto na tieto skutočnosti upozorňujeme vydavateľov na rôznych stretnutiach týkajúcich sa vývoja hier s cieľom poskytnúť zábavu z hrania širokej cieľovej skupine. Navigácia na paneli a využívanie zábavných funkcií bez ovládača v službe Xbox Live, napríklad Videokomunikácia, sú skúsenosti, ktoré si môžete vychutnať, či sedíte alebo stojíte.

Ktoré hry a funkcie senzora Kinect môžem používať, keď sedím alebo používam invalidný vozík?

Čo môžem urobiť na zlepšenie zážitku z používania senzora Kinect, ak musím sedieť?

Ak chcete hrať hry uvedené vyššie, okrem úvodnej kalibrácie senzora Kinect nemusíte vykonať žiadne ďalšie kroky.

Ak si chcete používanie senzora Kinect čo najviac vychutnať, zvážte nasledujúce faktory:

 • Vozíky. Zdá sa, že so senzorom Kinect sa najlepšie používajú menšie invalidné vozíky, napríklad vozíky podobné nemocničným vozíkom alebo pretekárske vozíky.
  Rozpoznanie osoby pomocou senzora Kinect môžu sťažovať veľké vystupujúce lakťové opierky (napríklad riadiace rameno na niektorých väčších motorizovaných invalidných vozíkoch), pretože infračervený senzor ich môže rozpoznať ako ramená ďalšieho používateľa. Skúste tieto lakťové opierky premiestniť mimo dosahu senzora.
 • Umiestnenie senzora Kinect. Ak chcete dosiahnuť najlepšie rozpoznanie sediacej osoby, umiestnite senzor Kinect v rovine hrudníka takejto osoby alebo trochu vyššie. Senzor neumiestňujte nižšie, ako je rovina hrudníka sediacej osoby.
 • Osvetlenie. Skontrolujte, či má miestnosť, v ktorej hráte, dostatočné osvetlenie.
 • Povrchy. Lesklé povrchy môžu senzoru Kinect spôsobovať problémy. Skúste zakryť všetky reflexné povrchy na vozíku.

Som po amputácii. Môžem hrať hry pre senzor Kinect?

Ak ste používateľom konzoly Xbox 360 s jednou rukou, v závislosti od vášho stavu môžete zaznamenať rôzne úrovne úspechu so senzorom Kinect.

 • Ak je vaša horná končatina amputovaná nad lakťom a nepoužívate protézu, senzor Kinect môže mať ťažkosti priradiť obrys kostry. Senzor Kinect identifikuje hráčov tak, že vyhľadá špecifický tvar – v tomto prípade dve ramená, dve nohy a hlavu – a rozpozná tento tvar ako kostru. Takéto priradenie je potrebné na rozoznanie rozdielov medzi používateľom a inými tvarmi v rámci prostredia používateľa (ako napríklad gauč, stolička alebo konferenčný stolík). Bez všetkých týchto kostrových indikátorov môže senzor Kinect predpokladať, že sa nepozerá na kostru alebo výhľad na hornú končatinu je blokovaný.
 • Ak je vaša horná končatina amputovaná pod lakťom alebo používate realisticky vyzerajúcu protézu, senzor Kinect by mal zvládnuť priradiť obrys kostry.
 • Ak používate čiastočnú alebo mechanickú protézu, akékoľvek lesklé alebo reflexné povrchy môžu spôsobovať menšie problémy s priradením kostry. Ak sa vyskytnú tieto problémy, skúste zakryť odrážavé povrchy, čím sa zvýši pravdepodobnosť, že sa vykoná úspešné mapovanie a môžete hrať.

Ak ste používateľom konzoly Xbox 360 s protézou nohy, mali by ste byť schopní hrať akúkoľvek hru pre senzor Kinect, na ktorú disponujete príslušnou mobilitou a rozsahom pohybu.

 • Priraďovanie senzora Kinect je založené na vizuálnych podnetoch, a tak by mal realisticky vyzerajúcu protézu nohy rozpoznať ako ľudskú nohu. Ak máte na prostetickej končatine oblečené nohavice, senzor Kinect rozpozná tvar vášho tela a umožní hrať akúkoľvek hru, pre ktorú máte dostatočnú mobilitu a rozsah pohybu.
 • Ak používate mechanickejšiu protézu bez nohavíc, akékoľvek lesklé alebo reflexné povrchy môžu spôsobovať menšie problémy s priradením kostry. Ak sa vyskytnú tieto problémy, skúste zakryť odrážavé povrchy, čím sa zvýši pravdepodobnosť, že sa vykoná úspešné mapovanie a môžete hrať.
 • Ak používate pomôcku pri chôdzi, napríklad vychádzkovú palicu, senzor Kinect môže túto pomôcku považovať za pokračovanie končatiny a nie za samostatný predmet a môže mať ťažkosti s priradením pohybov ruky.

Podporuje senzor Kinect znakovú reč?

Senzor Kinect v súčasnosti nepodporuje znakovú reč ako spôsob zadávania príkazov senzoru.

Budem môcť používať technológiu senzora Kinect na rozpoznávanie reči?

Vo vydaní najnovšieho panela sú v technológii senzora Kinect na rozpoznávanie reči k dispozícii aktualizácie. Tieto aktualizácie majú zlepšiť pohyb po paneli Xbox, ako aj používanie funkcie cloudového vyhľadávania v podporovaných krajinách alebo oblastiach a jazykoch bez použitia rúk. Vďaka týmto aktualizáciám podporujú technológiu senzora Kinect na rozpoznávanie reči tieto krajiny alebo oblasti a jazyky:

Lokalita

Jazyk

Austrália

angličtina

Kanada

angličtina

Kanada

francúzština

Brazília

portugalčina

Rakúsko

nemčina

Francúzsko

francúzština

Nemecko

nemčina

Írsko

angličtina

Taliansko

taliančina

Japonsko

japončina

Mexiko

španielčina

Nový Zéland

angličtina

Španielsko

španielčina

Švajčiarsko

nemčina

Švajčiarsko

francúzština

Spojené kráľovstvo

angličtina

Spojené štáty americké

angličtina

Mám určitú chybu reči alebo prízvuk. Bude pre mňa fungovať technológia senzora Kinect na rozpoznávanie reči?

Funkcia rozpoznávania hlasu pomocou senzora Kinect je navrhnutá tak, aby správne reagovala na príkazy používateľa zodpovedajúce konkrétnym hlasovým vzorom. Táto funkcia pomáha obmedzovať množstvo neželaných reakcií na obrazovke, ktoré sú vyvolané zvukmi v okolí (štekajúce psy, zvoniace telefóny, atď.). To môže ovplyvniť schopnosť senzora Kinect sledovať a reagovať na zvuky a hlasy, ktoré nemožno priradiť k viacjazyčnej databáze známych hlasových príkazov senzora Kinect. Senzor Kinect od svojho vydania v roku 2010 prekonal viaceré technologické problémy a veríme, že používatelia budú potešení aj najnovšími tohtoročnými aktualizáciami. Medzi tieto aktualizácie patrí aj zdokonalené rozpoznávanie hlasu, ktoré umožní hranie väčšiemu počtu používateľov než doteraz. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme našli spôsoby na vyriešenie niektorých problémov používateľov senzora Kinect, pretože v súvislosti s vývojom technológií sa už dajú uskutočniť aj nápady, ktoré predtým narážali na prekážky.

Budem môcť na konzole Xbox sledovať videá a filmy, hoci mám poruchu sluchu?

Áno. Aktualizácie konzoly Xbox 360 umožnili zobrazovať skryté titulky v službe Filmy a TV programy v tých videách, ktoré ich ponúkajú. (Titulkovanie poskytujú majitelia videoprogramov, nie spoločnosť Microsoft).

Prvá aktualizácia, ktorá priniesla funkcie skrytých špeciálnych titulkov pre konzolu Xbox 360 a počítače so systémom Windows 8, bola k dispozícii na jeseň roku 2012.

Ktoré relácie a filmy majú titulky?

Od jesene 2012 majú majitelia videoprogramov poskytovať titulky pre všetky celovečerné, nevyňaté, vopred nahrané videoprogramy vysielané s použitím protokolu IP vysielané v televízii v USA s titulkami, čo platí od 30. septembra 2012. K ďalším programom sa budú neskôr titulky postupne pridávať v súlade s pokynmi FCC.

Ako zistím, ktoré videá obsahujú titulky?

V katalógu Filmy a TV programy sú videá, ktoré obsahujú skryté titulky, označené skratkou [CC] alebo štandardným logom skrytých titulkov. Dané logo je uvedené ako symbol s označením CC vo vnútri štvorcového rámu alebo rámu v tvare televízie.

Ako nastavím konzolu Xbox 360 alebo počítač so systémom Windows 8, aby zobrazovali skryté titulky?

Pri videách ponúkaných prostredníctvom služby Filmy a TV programy a mnohých aplikáciách od tretích strán by sta mali byť schopní pomocou nastavení na paneli prehrávať skryté titulky, pokiaľ sú dostupné.

Ako povoliť skryté titulky v konzole Xbox 360:

 1. V konzole prejdite do ponuky Nastavenia, Systém, potom vyberte položku Nastavenia konzoly.
  Poznámka Ak sa nastavenia nezobrazia, pravdepodobne používate starú verziu softvéru konzoly. Ďalšie informácie jej aktualizácii nájdete v téme Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.
 2. Vyberte položku Obraz.
 3. Vyberte položku Skryté titulky.
 4. Chcete zobraziť skryté titulky v predvolenom zobrazení Zobrazenie médií, kliknite na položku Použiť nastavenie médií.
  Ak chcete skryté titulky prispôsobiť, kliknite na položku Použiť štýl zákazníka a postupujte podľa krokov na prispôsobenie týchto vlastností skrytých titulkov:
  • farba pozadia,
  • priehľadnosť pozadia,
  • efekt titulkov,
  • farba (písmen),
  • veľkosť (písmen),
  • štýl (písmen),
  • farba okna,
  • priehľadnosť okna.

Ako povoliť skryté titulky v počítači so systémom Windows 8:

 1. V počítači so systémom Windows 8, ktorý prehráva video, vyberte položku Možnosti prehrávania.
 1. Kliknite na položku Titulky.
 2. Prispôsobenie, ako sa skryté titulky zobrazujú v počítači. Potom si prispôsobiť nasledujúce položky:
  • farba znakov,
  • priehľadnosť znakov,
  • veľkosť znakov,
  • štýl písma,
  • farba pozadia titulkov,
  • priehľadnosť pozadia.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Sú predvolené skryté titulky uložené v hardvéri alebo v konte Xbox Live?

Predvolené skryté titulky pre videá od prvej strany a aplikácie od tretích strán sú zvyčajne uložené v konzole Xbox 360 alebo počítači so systémom Windows 8. V dôsledku toho akékoľvek video vybavené titulkami, ktoré budete prehrávať v konzole alebo v počítači, bude zobrazovať titulkovanie. Ak chcete titulkovanie vypnúť, postupujte podľa pokynov v predchádzajúcej odpovedi, ale vypnite skryté titulky.

Poznámky

 • Niektoré aplikácie od tretích strán, napríklad Netflix, môžu uložiť predvoľby skrytého titulkovania v nastaveniach aplikácií pre konto.
 • Ak používate konto Xbox Live na prihlásenie sa do konzoly Xbox 360 alebo počítača so systémom Windows 8, ktoré nie sú vaše, budete musieť nastaviť predvoľby skrytého titulkovania v danej konzole alebo v počítači tak, ako ste to urobili na svojej vlastnej konzole alebo počítači.

Ako bude vyzerať titulkovanie v konzole Xbox 360 alebo počítači so systémom Windows 8?

Videotitulky konzoly Xbox 360 a počítača so systémom Windows 8 sa zobrazujú ako text na prehrávanom videu, čo sa podobá na skryté titulky na televízore. Po zapnutí skrytých titulkov sa pri predvolenom nastavení titulkov zobrazí biely text na čiernom pozadí.

Ak chcete zmeniť vlastnosti titulkovania zobrazeného na obrazovke, pozrite tému Ako nastavím konzolu Xbox 360 alebo počítač so systémom Windows 8, aby zobrazovali skryté titulky?

Ak chcem sledovať video so skrytými titulkami, musím byť online?

Nie. Ak si kúpite a preberiete video s titulkami pomocou služby Filmy a TV programy, celý súbor vrátane kapacity na skryté titulky je uložený v konzole Xbox 360 bez ohľadu na to, či ste v konzole zapli alebo nezapli skryté titulky. To znamená, že hoci potrebujete internetové pripojenie na prevzatie videa do konzoly alebo počítača so systémom Windows 8, nemusíte byť pripojení na internet ani k službe Xbox Live, aby ste prehrali video so skrytými titulkami.

Na koho sa mám obrátiť, ak si chcem vyžiadať skryté titulky pre video?

Titulkovanie poskytujú majitelia videoprogramov. Zvyčajne sú to filmové štúdiá alebo televízne siete (alebo ich materské spoločnosti), ktoré vlastnia obrazový obsah. Ak si chcete vyžiadať titulkovanie pre konkrétny film alebo televíznu reláciu, obráťte sa na vlastníka obsahu.

Na koho sa mám obrátiť, ak skryté titulky nefungujú správne?

Ak sa vyskytujú problémy so skrytými titulkami prostredníctvom internetového protokolu (IP), kontaktujte Roba Sinclaira na pozícii Chief Accessibility Officer prostredníctvom e-mailu na adrese Problémy so zjednodušením ovládania skrytých titulkov od spoločnosti Microsoft alebo pomocou nasledujúcich kontaktných informácií:

Rob Sinclair
Chief Accessibility Officer
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
Telefón: (425) 882-8080
Fax: (425) 936-7329

Ako sa spoločnosť Microsoft zameriava na zjednodušenie ovládania senzora Kinect?

V snahe neustále zlepšovať zážitok z používania senzora Kinect, aktívne zapájame postihnuté osoby, aby nám pomohli zlepšiť technológie Kinect a Xbox pre všetkých používateľom. Využívame na to e-mailový alias Xbox 360 Accessibility Information (Informácie o zjednodušení ovládania konzoly Xbox 360) a rôzne podujatia, napríklad Kinect Accessibility Roundtable (Konferencia o zjednodušení ovládania senzora Kinect). Technológie a funkcie na zjednodušenie ovládania senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 uľahčujú a spríjemňujú používateľom senzora Kinect ovládanie a hranie. Vďaka rozpoznávaniu reči a zlepšenému sledovaniu kostry môže senzor Kinect používať viac osôb než doteraz. Venujeme sa tiež vzdelávaniu vydavateľov pri rôznych podujatiach venovaných vývoju o tom, ako navrhovať svoje tituly, aby zasiahli široké publikum, ako aj používateľov s fyzickým a ši zmyslových postihnutím, a tých, ktorí majú jedinečné potreby hrať.

Ako zjednodušenie ovládania zapadá do širšieho poslania spoločnosti Microsoft?

Spoločnosť Microsoft je popredným novátorom v oblasti zjednodušenia ovládania vo svojom odvetví a zaviazala sa umožniť osobám s rôznymi schopnosťami a pomôcť ľuďom a podnikom na celom svete uskutočniť celý svoj potenciál. Naše vyhlásenie o poslaní považujeme za sľub našim zákazníkom a tento sľub plníme tak, že sa snažíme o vytváranie technológií, ktoré sú prístupné všetkým.

Ako spoločnosť Microsoft dosahuje tieto ciele?

Spoločnosť Microsoft dokazuje svoje pochopenie a záväzok k zjednodušeniu ovládania tak, že na zjednodušenie ovládania produktov myslí vo všetkých fázach plánovania, výskumu, vývoja a testovania svojich produktov. Spolupracujeme so zainteresovanými osobami po celom svete a budujeme silné vzťahy s technologickými partnermi, vládami a organizáciami, ktoré sa zastávajú osôb s postihnutím. Spoločnosť Microsoft tiež podporuje globálne politické programy, ktoré propagujú širšie využívanie digitálnych technológií na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Kde môžem získať ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft a jej záväzku k zjednodušeniu ovládania?

Navštívte webovú lokalitu Microsoft – zjednodušenie ovládania.

Chcem hovoriť s niekým v spoločnosti Microsoft o tom, čo robiť v mojej situácii a ako si zjednodušiť ovládanie snímača Kinect. Na koho sa môžem obrátiť?

Pošlite nám e-mail na adresu xaccess@microsoft.com a niektorý člen nášho tímu vám s radosťou odpovie na vašu otázku alebo vás nasmeruje na najvhodnejšiu osobu v tíme pre senzor Microsoft Kinect pre konzolu Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zjednodušenie ovládania a senzor Kinect pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?