Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360

Prehľad

Informácie o pridaní alebo vybratí pevného disku pre Xbox 360 z konzoly Xbox 360.

Postup

Konzola Xbox 360 E

Konzola Xbox 360 E 250 GB má interný pevný disk, ktorý možno vybrať a vymeniť. Konzola Xbox 360 E 4 GB obsahuje internú pamäť flash, ktorú nemožno vybrať. Interný pevný disk pre konzolu Xbox 360 E 4 GB si možno kúpiť samostatne.

Vloženie pevného disku do konzoly Xbox 360 E

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Na pravej zadnej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku.
 4. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Obrázok ruky, ktorá otvára kryt pevného disku na konzole Xbox 360 E.
 1. Vložte pevný disk do otvoru a zatláčajte ho na doraz, kým nezačujete cvaknutie.
Obrázok ruky, ktorá vkladá pevný disk do otvoru na pevný disk na konzole Xbox 360 E.
 1. Vráťte kryt jednotky pevného disku na miesto.
 2. Zapnite konzolu.

Vybratie pevného disku z konzoly Xbox 360 E

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
 4. Posúvajte uvoľňovacie tlačidlo šikmo (nadol a smerom k prednej strane konzoly) a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Ruka otvárajúca kryt pevného disku na konzole Xbox 360 E.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
Ruka ťahajúca za uško na pevnom disku pre Xbox 360, aby vybrala pevný disk z otvoru na pevný disk na konzole Xbox 360 E.
 1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

Konzola Xbox 360 S

Konzola Xbox 360 S 250 GB má interný pevný disk, ktorý možno vybrať a vymeniť. Konzola Xbox 360 S 4 GB obsahuje internú pamäť flash, ktorú nemožno vybrať. Interný pevný disk možno kúpiť osobitne.

Vloženie pevného disku do konzoly Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Na pravej zadnej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku.
 4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Ruka otvárajúca kryt pevného disku na konzole Xbox 360 S.
 1. Vložte pevný disk do otvoru a zatláčajte ho na doraz, kým nezačujete cvaknutie.
Ruka vkladajúca pevný disk do otvoru na pevný disk na konzole Xbox 360 S.
 1. Vráťte kryt jednotky pevného disku na miesto.
 2. Zapnite konzolu.

Vybratie pevného disku z konzoly Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite konzolu do vodorovnej polohy.
 3. Na pravej strane konzoly vyhľadajte uvoľňovacie tlačidlo krytu jednotky pevného disku. Nachádza sa v blízkosti zadnej strany konzoly.
 4. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo smerom k prednej strane konzoly a potiahnutím otvorte dvierka jednotky pevného disku.
Ruka otvárajúca kryt pevného disku na konzole Xbox 360 S.
 1. Pevný disk vyberte potiahnutím za uško.
Ruka ťahajúca za uško na pevnom disku pre Xbox 360, aby vybrala pevný disk z otvoru na pevný disk na konzole Xbox 360 S.
 1. Pred opätovným zapnutím konzoly znova založte kryt jednotky pevného disku.

Pôvodná konzola Xbox 360

Poznámka: Pri manipulácii s pevným diskom pre Xbox 360 sa nedotýkajte prstami ani kovovými predmetmi kontaktov držiaka jednotky pevného disku ani konektora jednotky pevného disku.

Pripojenie pevného disku k originálnej konzole Xbox 360
 1. Vypnite konzolu.
 2. Umiestnite zadnú stranu pevného disku oproti zadnej strane držiaka pevného disku.

Poznámka: Ak ku konzole doposiaľ nebol pripojený pevný disk, pred jeho pripojením musíte odobrať kryt držiaka pevného disku.

Pôvodná konzoly Xbox 360 s pevným diskom pripraveným na zatlačenie na svoje miesto
 1. Zatláčajte predný koniec pevného disku nadol, kým nezapadne na miesto a neklikne.
Obrázok zobrazuje postup pripojenia pevného disku k pôvodnej konzole Xbox 360.

Vybratie pevného disku z pôvodnej konzoly Xbox 360

 1. Vypnite konzolu.
 2. Vyhľadajte pevný disk na vrchnej strane konzoly (alebo na ľavej strane podľa toho, ako je konzola otočená).

Poznámka: Niektoré konzoly Xbox 360 neobsahujú pevný disk.

Šípka smeruje k pevnému disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na pevnom disku.
Šípka smeruje k tlačidlu uvoľnenia pevného disku na pôvodnej konzole Xbox 360.
 1. Vytiahnite pevný disk z konzoly.

Overte, či konzola rozpoznala pevný disk

Po pripojení pevného disku overte, či ho konzola rozpoznala. Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite na ponuku Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 3. Skontrolujte, či sa položka Hard Drive (Pevný disk) zobrazuje v zozname Storage Devices (Ukladacie zariadenia). Ak sa nezobrazuje, skúste vybrať a opätovne vložiť pevný disk do konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pridanie alebo vybratie pevného disku pre Xbox 360, alebo iným problémom?