Automatické prihlásenie pomocou senzora Kinect

Naučte senzor Kinect, aby vás rozpoznával

Nastavenie identifikácie Kinect

Senzor Kinect môžete naučiť, aby rozpoznával vašu tvár a automaticky vás prihlasoval do profilu pomocou identifikácie Kinect.

Postup nastavenia identifikácie Kinect
 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Kinect.
 2. Vyberte položku Kinect ID Setup (Nastavenie identifikácie Kinect).
 3. Podľa pokynov na obrazovke nastavte svoju identifikáciu Kinect, aby vás senzor Kinect rozpoznal.

  Budete požiadaní o zotrvanie v rôznych pózach, kým sa senzor nenaučí identifikovať vašu osobu.

 1. Prejdite na zelený štvorec. Ak sa k štvorcu nemôžete dostať, počkajte, kým sa nezmení, a prejdite na ďalší štvorec.

  Po nastavení identifikácie Kinect sa stačí na niekoľko sekúnd otočiť k senzoru Kinect, aby vás senzor prihlásil do profilu.

Tipy
 • Nastavenie identifikácie Kinect spúšťajte v rôznych svetelných podmienkach, aby ste zvýšili jej presnosť. Identifikácia Kinect si pamätá predchádzajúce relácie a rozpoznávanie sa zlepšuje pri každom jej spustení.
 • Pomocou identifikácie Kinect dokáže senzor Kinect identifikovať až štyroch rôznych hráčov naraz.

Zmena alebo odstránenie identifikácie Kinect

 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Kinect.
 2. Vyberte položku Kinect ID Setup (Nastavenie identifikácie Kinect).
 3. Vyberte svoj profil.
 1. Vyberte pre identifikáciu Kinect možnosť Update (Aktualizovať) alebo Remove (Odstrániť).

Nefunguje identifikácia Kinect?

Ak vás senzor Kinect nerozpoznáva...

 • Skontrolujte, či používate aktuálny softvér konzoly. Prihláste sa pomocou menovky hráča Xbox Live. Ak je k dispozícii aktualizácia konzoly, výberom možnosti Yes (Áno) aktualizujte softvér konzoly.
 • Skontrolujte, či máte dobré osvetlenie a či je senzor Kinect umiestnený tak, aby mohol snímať vašu tvár.

Senzor Kinect potrebuje snímať vašu tvár priamo.

 • Skontrolujte, či je tvár dobre osvetlená spredu bez tieňov alebo protisvetla.
 • Nezakrývajte črty svojej tváre slnečnými okuliarmi, kapucňou ani klobúkom.

Senzor Kinect musí snímať celé vaše telo.

 • Senzor umiestnite 0,6 m až 1,8 m od podlahy.
 • Umiestnite senzor do stredu nad televízor a nasmerujte ho priamo na seba.
 • Postavte sa aspoň 1,8 m od senzora.
 • Ak zmeníte účes alebo si necháte narásť bradu, znova nastavte identifikáciu Kinect.
 • Vyčistite šošovky senzora Kinect.

Ak žiaden z týchto návrhov nefunguje, skúste nastaviť identifikáciu Kinect znova.

Nemôžete sa prihlásiť do služby Xbox Live pomocou senzora Kinect?

Ak máte k účtu Xbox Live prístupový kód alebo heslo, musíte ho zadať pomocou panela Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Automatické prihlásenie pomocou senzora Kinect, alebo iným problémom?