Gestá na ovládanie senzora Kinect

Prehľad

Keď je senzor Kinect aktívny, v pravom dolnom rohu panela sa zobrazí okno. Toto okno znamená, že môžete používať gestá. Ak sa v tomto okne nevidíte, použite ladenie senzora Kinect.

Informácie o používaní gest

Mávanie smerom k senzoru Kinect

Začíname s gestami

Po zobrazení tejto ikony zamávajte rukou tak, že pohnete predlaktím doľava a doprava. Ak zamávate smerom k panelu Xbox, zobrazí sa kurzor ruky a na navigáciu môžete namiesto ovládača použiť gestá.

Ak sa vyskytnú problémy, pozrite si animáciu, aby ste sa oboznámili so spôsobom mávania smerom k senzoru Kinect.

Výber ukázaním

Výber ukázaním

Nasmerujte dlaň k obrazovke a presuňte ruku na obrazovke na položku, ktorú chcete vybrať. Položku vyberiete tak, že na nej podržíte ruku, kým sa nevytvorí celý kruh.

Máte problémy?
  • Skontrolujte, či vaše ruky žiaria na fialovo. Žiadna fialová žiara? Mávanie smerom k senzoru Kinect
  • Skontrolujte, či sú herný priestor a senzor správne nastavené. Nastavenie senzora Kinect.

Posúvanie obrazovky

Ak chcete prejsť k ďalšej centrále v paneli pomocou gest, pravou rukou posuňte kurzor k okraju obrazovky a posuňte ho cez telo. Ľavou rukou presuňte kurzor na ľavú stranu obrazovky a potiahnutím prejdite na predchádzajúcu centrálu.

Máte problémy?
  • Skontrolujte, či vaše ruky žiaria na fialovo. Žiadna fialová žiara? Zamávajte smerom k senzoru Kinect.
  • Skontrolujte, či sú herný priestor a senzor správne nastavené. Nastavenie senzora Kinect.

Gesto na zobrazenie sprievodcu

Gesto na zobrazenie sprievodcu

Pomocou gesta na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect môžete pozastaviť hranie hry alebo zobraziť sprievodcu senzora Kinect.

Ak to chcete urobiť, pripažte obidve ruky. Ľavú ruku upažte v uhle 45 stupňov od tela.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Gestá na ovládanie senzora Kinect, alebo iným problémom?