Inštalácia a používanie videokamery pre Xbox Live v konzole Xbox 360

Prehľad

Nákres videokamery pre Xbox Live

Pripojte videokameru pre Xbox Live ku konzole Xbox 360, aby ste mohli používať videorozhovory, pripájať obrázky k správam a pridávať obrázky do profilu.

Vychutnávajte si videorozhovory s videokamerou alebo senzorom Kinect a členstvom Xbox Live.

Inštalácia videokamery pre Xbox Live

Ak chcete nainštalovať videokameru, pripojte ju ku konzole Xbox a zadajte nastavenia bezpečnosti online a ochrany osobných údajov.

Pripojenie videokamery ku konzole

 1. Zapnite konzolu Xbox 360.
 2. Zapojte videokameru pre Xbox Live do portu USB na prednej strane konzoly. Indikátor na kamere začne blikaním oznamovať, že je kamera pripojená.
Nákres videokamery pre Xbox Live pripojenej do portu USB na prednej strane konzoly Xbox 360
 1. Kameru položte na stabilný podklad smerom k sebe. Ak chcete prenášať zvuk, pripojte slúchadlá Xbox 360.
 2. V konzole prejdite do ponuky Settings (Nastavenia), vyberte položku System (Systém) a potom položku Xbox Live Vision (Videokamera pre Xbox Live). Na televízore alebo monitore sa zobrazí obraz snímaný kamerou.
 3. Zaostrite kameru. Otočením objektívu doprava posuňte ohnisko smerom od seba a otočením doľava ho posuňte smerom k sebe.
Nákres videokamery pre Xbox Live so šípkami okolo objektívu, ktoré indikujú zaostrovanie
Zadanie nastavení bezpečnosti online a ochrany osobných údajov

Nastavenia bezpečnosti online a ochrany osobných údajov pomáhajú získať prístup k obrazovej komunikácii. Môžete napríklad zablokovať obrazovú komunikáciu z detských kont a obmedziť videorozhovory len na rozhovory s priateľmi.

Používanie videokamery pre Xbox Live a videokomunikácie na videorozhovory

Pomocou videokamery a videokomunikácie môžete uskutočňovať živé videorozhovory s priateľmi v službe Xbox Live. Videokomunikáciu nastavte ešte pred jej používaním s videokamerou.

Spustenie rozhovoru prostredníctvom videokomunikácie
 1. Prihláste sa v službe Xbox Live.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Prejdite do ponuky My Friends (Moji priatelia), vyberte priateľa, s ktorým chcete uskutočniť videorozhovor, a vyberte položku Video Kinect (Videokomunikácia).
  • Prejdite do ponuky Apps (Aplikácie) a vyberte položku My Apps (Moje aplikácie). Vyberte položky Video Kinect (Videokomunikácia) a More Friends (Ďalší priatelia) a potom vyberte príslušného priateľa.

Relácia videokomunikácie sa spustí, keď priateľ prijme pozvanie na videorozhovor.

Poznámka: Ak je ku konzole Xbox 360 pripojená videokamera pre Xbox Live aj senzor Kinect, naraz môže byť aktívne len jedno zo zariadení. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie videokamery pre Xbox Live a senzora Kinect.

Zhotovovanie obrázkov hráča pomocou videokamery pre Xbox Live

Videokameru môžete používať na zhotovovanie obrázkov hráča. Váš obrázok hráča uvidia osoby v zozname priateľov.

Zhotovenie a pripojenie vlastného obrázka hráča
 1. V konzole prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku Profile (Profil).
 2. Vyberte položku Edit Gamer Profile (Upraviť profil hráča).
 3. Vyberte položku Gamer picture (Obrázok hráča).
 4. Vyberte položku Personal Picture (Osobný obrázok).
 5. Stlačením tlačidla na kamere zhotovte obrázok.
 6. Vyberte položku Accept picture (Prijať obrázok).
 7. Ak chcete použiť nový obrázok, vyberte položku Change Personal Picture (Zmeniť osobný obrázok).

Čistenie videokamery pre Xbox Live

Kameru čistite len suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Používanie čistiacich roztokov alebo pokusy o čistenie konektorov môžu kameru poškodiť. Objektív čistite len pomocou jemnej, suchej handričky bez chĺpkov alebo pomocou papiera na čistenie objektívov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia a používanie videokamery pre Xbox Live v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?