Pripojenie ovládača k Xboxu 360

Informácie o spôsobe pripojenia bezdrôtového alebo káblového ovládača ku konzole Xbox 360.

Pripojenie bezdrôtového ovládača konzoly Xbox

  1. Zapnite konzolu.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu na ovládači, až kým sa ovládač nezapne.
  3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo pripojenia na konzole.
Konzola Xbox 360 E
Ukazovák stláča tlačidlo pripojenia vpravo dole na prednej strane konzoly Xbox 360 „E”.
Konzola Xbox 360 S Pôvodná konzola Xbox 360
Ukazovák stláča tlačidlo pripojenia vpravo dole na prednej strane konzoly Xbox 360 „S”. Ukazovák stláča tlačidlo pripojenia v strede prednej strany pôvodnej konzoly Xbox 360.
  1. Do 20 sekúnd stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na ovládači.
Ukazovák stláča tlačidlo pripojenia na prednej strane ovládača pre Xbox 360.
  1. Keď sa ovládač pripojí ku konzole, indikátory okolo tlačidla napájania na konzole prestanú blikať.

V prípade konzoly Xbox 360 S majú jednotlivé pripojené ovládače priradenú jednu zo štyroch pozícií. Každá pozícia je signalizovaná ako rozsvietená časť okolo tlačidla napájania na konzole a tlačidla sprievodcu na ovládači.

V prípade konzoly Xbox 360 E signalizuje pripojenie ovládača zelený indikátor na prednej strane konzoly. Ak chcete určiť pozíciu hráča, skontrolujte svetelný prstenec okolo tlačidla sprievodcu na ovládači.

Ľavý horný kvadrant je rozsvietený okolo tlačidla napájania konzoly Xbox 360 S a tlačidla sprievodcu na ovládači. Na konzole Xbox 360 „E” je okolo tlačidla napájania rozsvietený krúžok. Zobrazuje sa aj ovládač s rozsvieteným ľavým horným kvadrantom okolo tlačidla sprievodcu.
Dvierka priehradky na batériu na prednej strane ovládača sú otvorené. Vkladajú sa dve batérie.

Ak sa ovládač nezapne, skontrolujte batérie. Vložte nové batérie veľkosti AA do puzdra na batérie, pričom dávajte pozor, či sú správne umiestnené.

Na napájanie ovládača môžete použiť aj súpravu na nabíjanie počas hry pre Xbox 360 alebo súpravu na rýchle nabíjanie Xbox 360. Ďalšie informácie o ovládačoch a nabíjačkách pre konzoly Xbox.

Ak chcete pripojiť ďalšie ovládače, postupujte podľa týchto krokov znova. Pripojiť môžete maximálne štyri ovládače. Každý pripojený ovládač je signalizovaný ako rozsvietená časť okolo tlačidla napájania konzoly a tlačidla sprievodcu , ktoré sa nachádza v strede každého ovládača.

  • Ak chcete odpojiť bezdrôtový ovládač, stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlo sprievodcu a potom vypnite ovládač.
  • Keď konzolu vypnete, ovládač sa opätovne pripojí pri nasledujúcom zapnutí konzoly.
  • Ovládač môže byť pripojený naraz len k jednej konzole. Ovládač môžete pripojiť k inej konzole, ale pripojenie k predtým pripojenej konzole sa stratí.

Pripojenie káblového ovládača konzoly Xbox

Káblový ovládač je pripojený pomocou kábla k prednej časti pôvodnej konzoly Xbox 360.

Zapojte káblový ovládač pre Xbox 360 do jedného z dvoch portov USB na prednom paneli konzole Xbox 360. Ak chcete ovládač odpojiť, vytiahnite konektor, nie kábel.

Dve spojky na uvoľňovači kábla sú odpojené.

Kábel na káblovom ovládači Xbox 360 má uvoľňovač kábla. Ak niekto potiahne kábel, uvoľňovač kábla zníži riziko spadnutia konzoly Xbox 360.

Riešenie problémov s bezdrôtovým ovládačom

Ak sa bezdrôtový ovládač odpája alebo sa nemôže pripojiť ku konzole, pozrite si článok Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 sa odpája alebo sa nemôže pripojiť.

Ak sa bezdrôtový ovládač nezapne alebo sa vybíja, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Výmena batérií

Vložte do bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 nové alkalické batérie veľkosti AA a skúste ho zapnúť.

Riešenie č. 2: vyskúšanie iného akumulátora

Ak máte ďalší bezdrôtový ovládač pre Xbox 360, vyberte z neho batériu a pripojte ju k prvému ovládaču. Potom skúste ovládač zapnúť. Ak ovládač funguje s inou batériou, pôvodná batéria môže byť chybná. Ak sa na ovládač vzťahuje záruka, môžete si od technickej podpory pre konzoly Xbox objednať náhradný akumulátor. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontakt v spodnej časti tejto stránky.

Ak sa na ovládač nevzťahuje záruka, môžete si nový akumulátor zakúpiť v obchode.

Riešenie č. 3: vyskúšanie nabíjateľnej batérie

Ak má váš priateľ nabíjateľnú batériu Xbox 360, pripojte ju k vášmu ovládaču. Ak ovládač funguje s pripojenou nabíjateľnou batériou, môžete si novú batériu zakúpiť v obchode alebo objednať náhradnú batériu od technickej podpory pre konzoly Xbox. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontakt v spodnej časti tejto stránky.

Čo na tieto témy hovoria iní používatelia?

Ak chcete zistiť, čo na tieto témy hovoria iní používatelia, alebo ak sa chcete spýtať vlastné otázky, navštívte fóra podpory služby Xbox a pozrite si tieto konverzácie:

Obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja online, napríklad do programu Bing Translator.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie ovládača k Xboxu 360, alebo iným problémom?