Káblové a bezdrôtové ovládače pre konzolu Xbox 360

Ovládač pre Xbox 360

Rozloženie ovládacích prvkov a názvy tlačidiel

Funkcie sú označené číslami a písmenami na prednej strane ovládača pre Xbox 360 a ich popis nájdete v nasledujúcej tabuľke.
1 Pravý ovládač 8 Tlačidlo START
2 Smerový ovládač (smer. ovl.) 9 Pravá spúšť
3 Ľavý ovládač 10 Pravé predné tlačidlo
4 Tlačidlo BACK A Tlačidlo A (zelené tlačidlo)
5 Ľavé predné tlačidlo B Tlačidlo B (červené tlačidlo)
6 Ľavá spúšť X Tlačidlo X (modré tlačidlo)
7 Tlačidlo sprievodcu Y Tlačidlo Y (žlté tlačidlo)

Indikátory tlačidla sprievodcu a tlačidla napájania

Ak chcete konzolu a ovládač zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu. Keď je konzola zapnutá, stlačením tohto tlačidla získate prístup k ponuke sprievodcu Xbox (k ponuke možností).

Okolo tlačidla sprievodcu na ovládači a tlačidla napájania na konzole sa nachádzajú indikátory. Po pripojení ovládača ku konzole sa príslušná časť indikátora rozsvieti na zeleno, čím signalizuje pripojenie ovládača. Ak ku konzole pripojíte napríklad prvý ovládač, rozsvieti sa časť vľavo hore:

Detail ovládača zobrazuje tlačidlo sprievodcu s rozsvieteným ľavým horným kvadrantom.
Ľavá horná časť vedľa tlačidla napájania pôvodnej konzoly Xbox 360 je rozsvietená.

Ku konzole môžete pripojiť maximálne štyri ovládače.

V prípade pôvodnej konzoly Xbox 360 a konzoly Xbox 360 S sa každému ovládaču priradí jedna zo štyroch svietiacich častí. Prvému pripojenému ovládaču sa priradí časť vľavo hore a ďalším ovládačom sa postupne priradia časti vpravo hore, vľavo dole a vpravo dole.

Ak používate ovládač so zariadením s operačným systémom Windows 10, stlačením tlačidla sprievodcu počas hrania hry na PC sa otvorí herný panel. Výnimka: Počas vysielania hier prostredníctvom aplikácie Xbox pre Windows 10 sa stlačením tohto tlačidla vrátite na úvodnú obrazovku aplikácie Xbox.

Poznámka: V prípade konzoly Xbox 360 E sa okolo tlačidla napájania nachádza jediný zelený indikátor. Časť priradenú ovládaču však i napriek tomu môžete určiť podľa svetelného prstenca okolo tlačidla sprievodcu na ovládači.

Detail ovládača zobrazuje tlačidlo sprievodcu s rozsvieteným ľavým horným kvadrantom.
Na konzole Xbox 360 E je okolo tlačidla napájania rozsvietený svetelný prstenec.

Pripojenie ovládača

Informácie o spôsobe pripojenia káblového alebo bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox 360 nájdete na stránke Pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360.

Uvoľňovač kábla

Uvoľňovač kábla na ovládači pre Xbox 360 je odpojený.

Kábel na káblovom ovládači Xbox 360 má uvoľňovač kábla. Uvoľňovač kábla ovládača je bezpečnostná funkcia navrhnutá na zníženie pravdepodobnosti spadnutia konzoly Xbox 360 pri vyťahovaní kábla. Riziko môžete ešte viac znížiť tak, že nedovolíte, aby sa káble ovládača do seba zamotali.

Rozširujúci port

Rozširujúci port na bezdrôtovom ovládači pre Xbox 360 umožňuje pripojiť voliteľné príslušenstvo, napríklad slúchadlá Xbox 360.

Poznámka: Rozširujúci port sa na ovládači nachádza pod smerovým ovládačom a pravým ovládačom.

Softvér univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows

Softvér univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows umožňuje používať ovládač pre Xbox 360 s počítačom so systémom Microsoft Windows. Informácie o tom, ako postupovať, nájdete v časti Nastavenie univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows. Informácie o tom, ako môžete ovládač nakonfigurovať pre konkrétnu hru, nájdete v dokumentácii k hre.

Ak sa pri používaní ovládača pre Xbox vyskytujú problémy, prečítajte si časť Súvisiace problémy nižšie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Káblové a bezdrôtové ovládače pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?