Ovládače, slúchadlá a bezdrôtové príslušenstvo konzoly Xbox 360

Riešenie problémov

Bezdrôtový ovládač sa nedokáže pripojiť alebo sa často odpája

Káblový ovládač nefunguje

Odpojte a dôkladne znova pripojte konektor USB ovládača ku konektoru na konzole.

Ďalšie informácie vrátane tipov na riešenie problémov nájdete v článku Pripojenie ovládača ku konzole Xbox 360. Ak sa pomocou týchto informácií problém nevyrieši, ovládač treba vymeniť.

Ovládač nevibruje

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. V ponuke Settings (Nastavenia) vyberte položku Preferences (Predvoľby).
 3. Vyberte položku Vibration (Vibrácie).
 4. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Enable Vibration (Povoliť vibrácie).

Ak ovládač naďalej nevibruje, skúste aktualizovať softvér konzoly.

Súprava na nabíjanie počas hry pre Xbox 360 sa pri pripojení k bezdrôtovému ovládaču nenabíja

Takáto situácia môže nastať z nasledujúcich dôvodov:

 • Batéria dosiahla limit nabitia.
 • Vyskytol sa problém s nabíjacím káblom.
 • Vyskytol sa problém s batériou.

Skúste určiť, ktorá časť nabíjacieho systému spôsobuje problém.

Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360

Skúste v ovládači použiť nové batérie veľkosti AA alebo inú nabíjateľnú batériu Xbox 360, aby ste overili, či je ovládač v poriadku. Ak funguje s inými batériami, znamená to, že ovládač nespôsobuje problém.

Kábel súpravy na nabíjanie počas hry pre Xbox 360

Skúste batériu nabiť pomocou iného kábla súpravy na nabíjanie počas hry. Ak sa batéria nabije správne pomocou iného nabíjacieho kábla, znamená to, že pôvodný nabíjací kábel je chybný.

nabíjateľná batéria Xbox 360

 • Pomocou vatového tampónu a izopropylalkoholu očistite štyri zlaté kontakty na batérii a bezdrôtovom ovládači.
 • Skúste pomocou nabíjacieho kábla nabiť inú nabíjateľnú batériu Xbox 360. Ak sa táto iná batéria nabije správne, znamená to, že pôvodná batéria je chybná.

Po určení zdroja problému odstráňte alebo vymeňte chybnú časť.

Poznámka: Nabíjateľné batérie sa postupne opotrebujú. Výdrž nabíjateľnej batérie závisí od toho, ako často ju používate a nabíjate. Ak batériu používate často, nevydrží tak dlho, ako keby ste ju používali len príležitostne.

Káblové slúchadlá nefungujú

Odpojte slúchadlá a znova ich dôkladne pripojte ku konektoru na ovládači.

Ak sa tým problém nevyrieši, pozrite si článok Riešenie problémov s káblovými slúchadlami Xbox 360.

Riešenie problémov s bezdrôtovými slúchadlami

Ak potrebujete pomoc s bezdrôtovými slúchadlami, kliknite na svoje slúchadlá:

Nákres bezdrôtových slúchadiel Xbox 360
Nákres bezdrôtových slúchadiel pre konzolu Xbox 360 s pripojením Bluetooth

Bezdrôtové príslušenstvo sa nepripojí k počítaču so systémom Windows

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Skontrolujte, či má príslušenstvo oficiálnu licenciu pre bezdrôtové príslušenstvo konzoly Xbox 360.
 • Vymeňte batérie alebo nabite bezdrôtové zariadenie.
 • Z oblasti odstráňte bezdrôtové zariadenia pracujúce na frekvencii 2,4 GHz, aby ste zistili, či nespôsobujú rušenie.
 • Odpojte bezdrôtové zariadenia pripojené k počítaču.
 • Skontrolujte, či je prijímač pripojený k napájanému portu USB 2.0 (indikátor na prijímači sa po pripojení rozsvieti).
 • Opätovne pripojte prijímač:
  1. Pripojte bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 k počítaču.
  2. Po zobrazení výzvy nainštalujte softvér prijímača kliknutím na položku Install the software automatically (Nainštalovať softvér automaticky) alebo ho nainštalujte z inštalačného disku CD.
  3. Pripojte bezdrôtové príslušenstvo konzoly Xbox 360 k počítaču.

Problémy s iným príslušenstvom konzoly Xbox

Ak chcete získať informácie o riešení problémov s iným príslušenstvom konzoly Xbox, napríklad s komunikačnou klávesnicou Xbox 360, bezdrôtovým mikrofónom Xbox 360 alebo bezdrôtovým volantom Xbox 360, pozrite si článok Informácie o príslušenstve konzoly Xbox 360.

Informácie o záruke na príslušenstvo konzoly Xbox

Ak chcete získať informácie o záruke na príslušenstvo konzoly Xbox 360, pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa záruk a servisu konzoly Xbox 360.

Ako požiadať o opravu

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ovládače, slúchadlá a bezdrôtové príslušenstvo konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?