Pri pokuse o používanie senzora Kinect sa zobrazí chyba C00000C2

Problém

Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí nasledujúci kód chyby a indikátor sa rozsvieti na červeno:

C00000C2

Môže to znamenať, že senzor nie je správne pripojený, alebo sa môže vyžadovať aktualizácia softvéru konzoly.

Riešenia

Problém skúste vyriešiť pomocou riešení uvedených v ďalšej časti.

Riešenie č. 1: Aktualizácia softvéru konzoly

 1. Vložte herný disk pre senzor Kinect.
 2. Spustite hru z panela Xbox.
 3. Ak sa vyžaduje aktualizácia softvéru konzoly, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

  Vyžaduje sa aktualizácia: Našla sa aktualizácia. Ak chcete túto aktualizáciu použiť, musíte reštartovať konzolu.

 1. Aktualizáciu nainštalujte výberom položky Yes, Restart (Áno, reštartovať).

Riešenie č. 2: Kontrola káblov

Konzola Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte senzor od konzoly a zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.

  Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.

 1. Zapnite konzolu.

Pôvodná konzola Xbox 360

 1. Vypnite konzolu.
 2. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
 3. Skontrolujte, či je konektor USB zapojený do zadnej strany konzoly.

Indikátor umiestnený v blízkosti stredu kábla by mal svietiť na zeleno.

Nesvieti zelený indikátor? Skúste kábel zapojiť do inej zásuvky, aby ste skontrolovali, či funguje správne. Ak potrebujete kábel vymeniť, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox. Ďalšie informácie nájdete v časti pomoci v spodnej časti tejto stránky.

 1. Zapnite konzolu.

Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Žiadosť o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich krokov, prejdite do servisného strediska online a kliknutím na položku Otvoriť žiadosť o opravu požiadajte o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka, registrácia a oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o používanie senzora Kinect sa zobrazí chyba C00000C2, alebo iným problémom?