Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí kód chyby C0051011

Problém

Pri používaní senzora Kinect sa môže zobraziť tento kód chyby a hlásenie:

Vyskytol sa problém s pripojením USB.
C0051011

Môže to znamenať, že ku konzole Xbox 360 ste pripojili príliš veľa príslušenstva USB alebo že niektoré zo zariadení USB nefunguje správne.

Riešenia

Problém skúste vyriešiť otestovaním príslušenstva USB. V prípade potreby ho odpojte a vymeňte.

Konzola Xbox 360 E

 1. Vypnite konzolu Xbox 360.
 2. Od konzoly odpojte senzor Kinect a príslušenstvo USB.
 3. Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
  Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.
 4. Zapnite konzolu.
 5. Postupne zapájajte príslušenstvo USB späť do konzoly, aby ste zistili, či problém spôsobuje niektoré príslušenstvo. Ak sa chybové hlásenie týkajúce sa pripojenia USB zobrazuje i naďalej, možno budete musieť od konzoly odpojiť nejaké príslušenstvo.

Konzola Xbox 360 S

 1. Vypnite konzolu.
 2. Od konzoly odpojte senzor Kinect a príslušenstvo USB.
 3. Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
  Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.
 4. Zapnite konzolu.
 5. Postupne zapájajte príslušenstvo USB späť do konzoly, aby ste zistili, či chybu spôsobuje niektoré príslušenstvo.

Pôvodná konzola Xbox 360

 1. Vypnite konzolu.
 2. Od konzoly odpojte senzor Kinect a príslušenstvo USB.
 3. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
 4. Skontrolujte, či je konektor USB senzora Kinect zapojený do zadnej strany konzoly.
 5. Zapnite konzolu.
 6. Postupne zapájajte príslušenstvo USB späť do konzoly, aby ste zistili, či chybu spôsobuje niektoré príslušenstvo.

Ak ste problém nevyriešili pomocou tohto riešenia, prejdite do servisného strediska online a kliknutím na položku Otvoriť žiadosť o opravu požiadajte o opravu.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Záruka, registrácia a oprava konzoly Xbox 360: najčastejšie otázky.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí kód chyby C0051011, alebo iným problémom?