Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí chyba C0051207

Problém

Pri pokuse o použitie senzora Kinect sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

Ku konzole pripojte použiteľný senzor
(C0051207)

Môže to znamenať, že senzor Kinect nie je správne pripojený.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

 • Skontrolujte, či je senzor Kinect správne zapojený, a skúste to znova.
  • Konzola Xbox 360 E
 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte senzor od konzoly a zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
  Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.
 3. Zapnite konzolu.
 • Konzola Xbox 360 S
 1. Vypnite konzolu.
 2. Odpojte senzor od konzoly a zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
 3. Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.

 4. Zapnite konzolu.
 • Pôvodná konzola Xbox 360
 1. Vypnite konzolu.
 2. Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
 3. Skontrolujte, či je konektor USB zapojený do zadnej strany konzoly.
 4. Indikátor umiestnený v blízkosti stredu rozdeľovacieho kábla by mal svietiť na zeleno.

  Nesvieti zelený indikátor? Skúste kábel zapojiť do inej zásuvky, aby ste skontrolovali, či funguje správne.

 1. Zapnite konzolu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect sa zobrazí chyba C0051207, alebo iným problémom?