Informácie o pripojení kábla HDMI pre konzolu Xbox 360

Prehľad

Na tejto stránke sa popisuje kábel HDMI pre konzolu Xbox 360, ktorý je kompatibilný s konzolou Xbox 360 E, konzolou Xbox 360 S a pôvodnou konzolou Xbox 360.

Riešenia

Popis

Kábel HDMI pre konzolu Xbox 360 slúži na pripojenie konzoly Xbox 360 k televízoru s vysokým rozlíšením, ktorý je vybavený portom HDMI. Kábel HDMI možno používať len v konzole Xbox 360, ktorá je vybavená portom HDMI.

Poznámka S konzolou Xbox 360 vybavenou portom HDMI budú fungovať aj káble HDMI od iných výrobcov ako od spoločnosti Microsoft.

Obrázok zobrazuje jeden koniec kábla HDMI zapojený do televízora a druhý do konzoly Xbox 360.

Základné funkcie

Kábel HDMI pre konzolu Xbox 360 umožňuje prenášať obraz s rozlíšením až 1080p a zvuk vo formáte Dolby Digital 5.1 prostredníctvom jedného kábla. Kábel možno zapájať reťazovo: kábel môžete zapojiť do iných zariadení kompatibilných s rozhraním HDMI, napríklad do dekodéra zvuku, ktorý potom zapojíte do televízora HDTV. Kábel môžete zapojiť aj priamo do televízora.

Pri používaní rozhrania HDMI sa nevyžaduje nastavenie rozlíšenia panela Xbox 360. Konzola zistí optimálne rozlíšenie obrazu prostredníctvom kábla HDMI a automaticky ho upraví.

Voliteľný zvukový adaptér

Súčasťou súpravy Xbox 360 HDMI AV je ďalší kábel a zvukový adaptér pre konzolu Xbox 360.

Poznámka Zvukový adaptér pre konzolu Xbox 360 nie je kompatibilný s konzolou Xbox 360 E.

Toto zariadenie pripomína malú škatuľku AV, ktorá je vybavená iba stereofónnymi konektormi RCA a optickým konektorom S/PDIF alebo portom TOSLINK.

Dva konektory na kábli smerujú ku konektorom RCA na zvukovom adaptéri konzoly Xbox 360.

Kábel zvukového adaptéra možno používať s káblom HDMI. Ak sú zapojené obidva káble, konzola Xbox 360 prenáša zvuk prostredníctvom zvukového adaptéra a obraz prostredníctvom kábla HDMI. Tým získate možnosť prepojiť port HDMI s televízorom HDTV a presmerovať zvuk do zariadenia nepodporujúceho rozhranie HDMI.

Poznámka Na zadnej strane konzoly Xbox 360 S sa nachádza vstupný konektor TOSLINK. Pri tejto konzole nemusíte používať zvukový adaptér na prenos digitálneho zvuku. Obidva spôsoby pripojenia však budú fungovať rovnako.

Ďalšie informácie

Poznámky

  • Ak máte zvukový prijímač s optickým zvukovým vstupom, pripojte optický zvukový kábel k zvukovému adaptéru HDMI (pomocou konektora TOSLINK).
  • Na zadnej strane konzoly Xbox 360 S sa nachádza vstupný konektor TOSLINK. V takom prípade nemusíte používať zvukový adaptér na prenos digitálneho zvuku. Obidva spôsoby pripojenia však budú fungovať rovnako.
  • Ak máte zvukový prijímač s analógovým zvukovým vstupom, pripojte zvukový kábel k zvukovému adaptéru HDMI.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o pripojení kábla HDMI pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?