Pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360

Prehľad

Tento článok popisuje adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 a spôsob jeho pripojenia.

Riešenia

Informácie o adaptéri bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360

Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 je kompatibilný s pôvodnou konzolou Xbox 360 aj s konzolou Xbox 360 S. Ak adaptér pripojíte ku konzole Xbox 360 S, vypnete internú funkciu bezdrôtovej siete N konzoly. (Ak je konzola vzdialená od bezdrôtového prístupového bodu, použitím externého adaptéra môžete zlepšiť intenzitu signálu a šírku pásma.)
Adaptér bezdrôtovej siete G pre konzolu Xbox 360 a adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360

Spôsob pripojenia adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360

Ak chcete adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 pripojiť ku konzole Xbox, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Pripojte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 k zadnej strane konzoly Xbox 360 zasunutím plastových zarážok na adaptéri do otvorov na zadnej strane konzoly.

    Poznámka: Na konzole Xbox 360 S tieto otvory nie sú, pretože je vybavená internou funkciou bezdrôtového pripojenia. V porovnaní s internou funkciou bezdrôtového pripojenia konzoly Xbox 360 S však adaptér bezdrôtovej siete N v niektorých prípadoch ponúka lepší dosah a šírku pásma. Ak adaptér bezdrôtovej siete N používate s konzolou Xbox 360 S, predĺžte jeho nôžky, aby ste ho mohli položiť na konzolu alebo vedľa nej.

Šípka na ilustrácii ukazuje, kam treba pripojiť adaptér bezdrôtovej siete pre Xbox 360 k zadnej strane konzoly Xbox 360.
  1. Zapojte kábel USB do portu USB na zadnej strane konzoly.
Šípka na ilustrácii ukazuje, kam treba pripojiť USB kábel adaptéra bezdrôtovej siete pre Xbox 360 na zadnej strane konzoly Xbox 360.

Poznámka: Ak používate adaptér bezdrôtovej siete aj senzor Kinect, pomocou predlžovacieho kábla pre adaptér bezdrôtovej siete dodaného so senzorom Kinect zapojte adaptér bezdrôtovej siete do portu USB na prednej strane konzoly.

Obrázok ukazuje adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 pripojený k prednému portu USB konzoly Xbox 360 pomocou predlžovacieho kábla adaptéra bezdrôtovej siete.
  1. Vysuňte anténu.
Adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 s vyklopenými anténami
  1. Ak je do zadnej strany konzoly zapojený sieťový kábel, odpojte ho.
  2. V konzole nakonfigurujte nastavenia bezdrôtového pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v článku Konfigurácia nastavení bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?