Používanie panela Xbox 360 pomocou senzora Kinect

Panel Xbox 360 môžete ovládať použitím senzora Kinect, a to pomocou hlasu aj gest. Najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť so senzorom Kinect dosiahnete s najnovším softvérom konzoly.

Používanie gest na ovládanie panela Xbox

  1. Upažte ruku a ohnite lakeť smerom nahor.
  2. Pohybom predlaktia doľava a doprava zamávajte rukou na senzor Kinect.

Keď zamávate na panel Xbox, zobrazí sa kurzor ruky. Teraz môžete použiť na navigáciu na paneli namiesto ovládača gestá.

  • Nasmerujte dlaň k obrazovke a presuňte ruku na obrazovke na položku, ktorú chcete vybrať. Položku vyberiete tak, že na nej podržíte ruku, kým sa nevytvorí celý kruh.
  • Ak chcete prejsť do ďalšej oblasti panela Xbox, presuňte ruku na okraj obrazovky a pohnite ňou vodorovne popred svoje telo.

Používanie hlasových príkazov s panelom Xbox

Keď máte zobrazený panel Xbox, povedzte slovo „Xbox“. Zobrazí sa panel reči senzora Kinect.

  • Môžete vysloviť ktorékoľvek zo slov zobrazených na obrazovke.
  • Napríklad vyslovením slov „Xbox Social“ prejdete na paneli na časť so sociálnymi funkciami.

Spustenie sprievodcu senzora Kinect

Sprievodca senzora Kinect slúži podobne ako sprievodca Xbox na rýchle a jednoduché spúšťanie aktivít senzora Kinect. Pomocou sprievodcu senzora Kinect môžete zobrazovať svojich priateľov, správy, úspechy a riešiť problémy so senzorom Kinect.

Pomocou gesta na zobrazenie sprievodcu zobrazte sprievodcu senzora Kinect. Postupujte takto:

1. Zamávaním na senzor Kinect aktivujte pohybové ovládanie.
2. Pripažte obidve ruky.
3. Ľavú ruku upažte v uhle 45 stupňov od tela.

4. Ostaňte v tejto póze, kým sa sprievodca senzora Kinect neotvorí.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie panela Xbox 360 pomocou senzora Kinect, alebo iným problémom?