Zdieľať túto stránku

Používanie panela Xbox pomocou senzora Kinect

Prehľad

Panel Xbox môžete ovládať použitím senzora Kinect, a to pomocou hlasu aj gest. Najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť so senzorom Kinect dosiahnete s najnovším softvérom konzoly.

Používanie gest na ovládanie panela Xbox

  1. Upažte ruku a ohnite lakeť smerom dopredu.
  2. Pohybom predlaktia doľava a doprava zamávajte rukou (na senzor Kinect).

Ak zamávate smerom k panelu Xbox, zobrazí sa kurzor ruky a na navigáciu panela môžete namiesto ovládača použiť gestá.

  • Nasmerujte dlaň k obrazovke a presuňte ruku na obrazovke na položku, ktorú chcete vybrať. Položku vyberiete tak, že na nej podržíte ruku, kým sa nevytvorí celý kruh.
  • Ak chcete prejsť do ďalšej oblasti panela Xbox, presuňte ruku na okraj obrazovky a potiahnite ňou šikmo cez telo.

Používanie hlasových príkazov s panelom Xbox

Počas zobrazenia panela Xbox povedzte slovo „Xbox“ a zobrazí sa panel reči senzora Kinect.

  • Môžete vysloviť ktorékoľvek zo slov zobrazených na obrazovke.
  • Vyslovením slov „Xbox Social“ sa napríklad presuniete do spoločenskej oblasti panela.
  • Povedzte slová „Xbox Bing“ a potom slová, ktoré chcete vyhľadať. Vyslovením slov „Xbox Bing Halo“ môžete napríklad vyhľadať hry, obsah na prevzatie, hudbu a filmy týkajúce sa hry Halo.

Poznámka: Vyhľadávač Bing je momentálne dostupný iba v USA, Spojenom kráľovstve a Kanade (po anglicky).

Spustenie sprievodcu senzora Kinect

Sprievodca senzora Kinect je podobne ako sprievodca Xbox rýchly a jednoduchý spôsob spúšťania aktivít senzora Kinect. Zo sprievodcu senzora Kinect môžete zobrazovať svojich priateľov, správy, úspechy a riešiť problémy so senzorom Kinect.

Pomocou gesta na zobrazenie sprievodcu senzora Kinect zobrazte sprievodcu senzora Kinect. Postupujte takto:

1. Pohybové ovládanie aktivujte zamávaním na senzor Kinect.
2. Pripažte obidve ruky.
3. Ľavú ruku upažte v uhle 45 stupňov od tela.

4. Ostaňte v tejto póze, kým sa sprievodca senzora Kinect neotvorí.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie panela Xbox pomocou senzora Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku