Zdieľať túto stránku

Ako používať súpravu na nabíjanie počas hry pre Xbox 360

Prehľad

V tomto článku sa opisuje, ako treba nabíjať nabíjateľnú batériu Xbox 360 pomocou súpravy na nabíjanie počas hry pre Xbox 360.

Riešenia

Nabíjanie batérie

V tomto článku sa opisuje, ako treba nabíjať nabíjateľnú batériu Xbox 360 pomocou súpravy na nabíjanie počas hry pre Xbox 360.

Nabíjanie batérie pomocou nabíjacieho kábla

Ak chcete batériu nabiť pomocou nabíjacieho kábla, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačte výčnelok navrchu batérie AA a potiahnutím nadol ju odpojte od ovládača.
 2. Do priestoru pre batériu na ovládači vložte nabíjateľnú batériu a zatlačením ju zaistite.

  Poznámka: Pri vkladaní tlačte iba na rovný povrch batérie, aby ste si nepricvikli prsty.

 3. Pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu portu na prednej strane ovládača.

  Dôležité: Nabíjací kábel nepripájajte bez toho, aby bola vložená nabíjateľná batéria alebo batéria AA. Mohol by sa poškodiť ovládač.

 4. Pripojte nabíjací kábel k portu ovládača.
 5. Zapnite konzolu Xbox 360.

  Poznámka: Ak sa pokúsite vykonať tieto kroky bez zapnutia konzoly Xbox 360, batéria sa nebude nabíjať.

 6. Teraz môžete konzolu Xbox 360 nechať zapnutú alebo ju môžete vypnúť. V oboch prípadoch bude indikátor na nabíjacom kábli svietiť na červeno, čo signalizuje nabíjanie batérie. Keď sa indikátor zmení na zelený alebo zhasne, batéria je plne nabitá.

  Poznámka: Ak chcete konzolu Xbox 360 vypnúť, ale pokračovať v nabíjaní batérie, musíte to urobiť prostredníctvom panela:

  1. Kým je konzola Xbox 360 zapnutá, stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu .
  2. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí ponuka. Uvoľnite tlačidlo sprievodcu .
  3. Vyberte položku Shut Down Console (Vypnúť konzolu) a stlačte tlačidlo A . Tieto príkazy spôsobia, že konzola bude pokračovať v nabíjaní nabíjateľnej batérie, kým bude v pohotovostnom režime.

  Poznámka: Stlačením tlačidla napájania na prednej strane konzoly alebo vypnutím zdroja napájania zastavíte nabíjanie batérie.

Hranie počas nabíjania

Počas nabíjania môžete ovládač používať na hranie na konzole Xbox 360. Keď je ovládač pripojený pomocou nabíjacieho kábla, naďalej využíva bezdrôtové signály na hranie. Nabíjací kábel nepoužívajte bez toho, aby bola v bezdrôtovom ovládači vložená nabíjateľná batéria alebo batéria AA.

Čistenie batérie

Ak musíte vyčistiť kontakty batérie, použite iba suchú handričku. Voda alebo chemikálie môžu kontakty poškodiť.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako používať súpravu na nabíjanie počas hry pre Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku