Riešenie problémov so zvukom senzora Kinect v konzole Xbox 360

Informácie o tom, ako postupovať v prípade problémov so zvukom pri používaní senzora Kinect.

Problémy so zvukom

Nemožno vykonať test zvuku senzora Kinect

 • Vypnite digitálne efekty v zvukovom prijímači alebo televízore. Medzi digitálne efekty patria odrazy zvuku, kompresia, simulovaný priestorový zvuk a syntetizované režimy priestorového zvuku.
 • Ak súčasne používate televízor aj zvukový prijímač, vypnite hlasitosť na televízore.
 • Senzor umiestnite aspoň 0,3 m od reproduktorov, ventilátorov alebo iných zdrojov hluku. Pri nastavení vyššej hlasitosti televízora sa môže požadovať, aby vzdialenosť medzi senzorom a reproduktormi bola aspoň 0,9 m.
 • Skontrolujte, či sú pripojené všetky reproduktory a či nastavenia zvuku konzoly zodpovedajú konfigurácii reproduktorov. Príklad:
Ak máte... Použite tento režim
Dva reproduktory Stereo
Päť reproduktorov a basový reproduktor 5:1
Sedem reproduktorov a basový reproduktor 7:1

Nepočujem inú osobu alebo s ňou nemôžem hovoriť počas hry online

Vyskúšajte riešenia v článku Riešenie problémov s rozhovorom.

Poznámka: Po premiestnení senzora Kinect alebo reproduktorov musíte znova spustiť ladenie senzora Kinect.

Nefungujú hlasové príkazy senzora Kinect

Ak nefungujú hlasové príkazy, použite funkciu ladenia zvuku senzora Kinect. Zoznam lokalít, ktoré podporujú hlasové príkazy, nájdete v časti Rozpoznávanie hlasu a rozhovor pomocou senzora Kinect.

Nepočuť zvuk z reproduktorov

 • Skontrolujte, či je kábel A/V konzoly Xbox 360 pripojený k zvukovému systému. Získajte informácie o pripojení konzoly Xbox 360 k zvukovému systému.
 • Skontrolujte, či sú k zvukovému systému pripojené všetky reproduktory.
 • Ak je zvukový systém vybavený spínačmi reproduktorov, skontrolujte, či sú spínače v polohe Zapnuté.
 • Ak je zvukový systém vybavený režimom prijímača, skontrolujte, či sa nastavenie zhoduje s počtom pripojených reproduktorov. Príklad:
Ak máte... Použite tento režim
Dva reproduktory Stereo
Päť reproduktorov a basový reproduktor 5:1
Sedem reproduktorov a basový reproduktor 7:1

Počuť ozvenu

 • Vypnite digitálne efekty v zvukovom prijímači alebo televízore. Medzi digitálne efekty patria odrazy zvuku, kompresia, simulovaný priestorový zvuk a syntetizované režimy priestorového zvuku.
 • Ak súčasne používate televízor aj zvukový prijímač, vypnite hlasitosť na televízore.
 • Spustite ladenie zvuku senzora Kinect.
 • Ak ozvenu počujete iba počas hrania hier v službe Xbox Live, problém môže spôsobovať senzor Kinect iného hráča. Požiadajte tohto hráča o spustenie funkcie ladenia senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zvukom senzora Kinect v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?