Zobrazenie chyby „Nedostatočné napájanie senzora Kinect“ a rozsvietenie červeného indikátora senzora Kinect konzoly Xbox 360

Detail senzoru Kinect Xbox 360 s rozsvieteným červeným indikátorom.

Na senzore Kinect konzoly Xbox 360 sa rozsvieti červený indikátor a zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Senzor Kinect je nedostatočne napájaný (C0051202)

Môže to znamenať, že senzor Kinect nie je správne pripojený, alebo sa môže vyžadovať aktualizácia softvéru konzoly Xbox 360.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak niektoré riešenie nefunguje, prejdite na ďalšie.

Riešenie č. 1: Aktualizácia softvéru konzoly Xbox 360

Postupujte takto:

 1. Vložte herný disk pre senzor Kinect.
Do konzoly Xbox 360 sa vkladá herný disk.
 1. Spustite hru z panela Xbox.
 2. Ak sa vyžaduje aktualizácia softvéru konzoly, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

  Vyžaduje sa aktualizácia: Našla sa aktualizácia. Ak chcete túto aktualizáciu použiť, musíte reštartovať konzolu.

 3. Aktualizáciu nainštalujte výberom položky Yes, Restart (Áno, reštartovať).

Riešenie č. 2: Kontrola káblov

Postupujte takto:

 • Konzola Xbox 360 E
  1. Vypnite konzolu.
   Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.
  2. Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
Ku konzole Xbox 360 E sa pripája senzor Kinect.
  1. Zapnite konzolu.
 • Konzola Xbox 360 S
  1. Vypnite konzolu.
  2. Odpojte senzor od konzoly a zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
Ku konzole Xbox 360 S sa pripája senzor Kinect.

   Dôležité: Ak bol senzor Kinect dodaný s napájacím káblom/káblom adaptéra USB, odpojte tento kábel.

  1. Zapnite konzolu.
 • Pôvodná konzola Xbox 360
  1. Vypnite konzolu.
  2. Uistite sa, že je napájací kábel pripojený do funkčnej elektrickej zásuvky a konektor USB do zadnej strany konzoly.
K pôvodnej konzole Xbox 360 sa pripája senzor Kinect napájací kábel sa pripája do elektrickej zásuvky v stene.

Indikátor umiestnený v blízkosti stredu rozdeľovacieho kábla by mal svietiť na zeleno.

Detail káblovej rozdvojky pôvodnej konzoly Xbox 360, na ktorej sa nachádza zelený indikátor.

   Nesvieti zelený indikátor? Skúste kábel zapojiť do inej zásuvky, aby ste skontrolovali, či funguje správne. Ak aj napriek tomu zelený indikátor nesvieti, treba kábel vymeniť. Náhradný kábel si môžete zo online servisného strediska Xbox (prihláste sa pomocou účtu Microsoft). Môže sa vyžadovať registrácia konzoly.

  1. Zapnite konzolu.

Riešenie č. 3: Požiadajte o opravu

Ak ste problém nevyriešili pomocou predchádzajúcich krokov, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zobrazenie chyby „Nedostatočné napájanie senzora Kinect“ a rozsvietenie červeného indikátora senzora Kinect konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?