Súčasti senzora Kinect pre konzolu Xbox 360

Toto je pohľad na hlavné súčasti, z ktorých sa skladá senzor Kinect pre konzolu Xbox 360.

Senzor Kinect obsahuje tieto súčasti:

1. Trojrozmerné senzory hĺbky

Trojrozmerné senzory sledujú vaše telo v rámci herného priestoru.

2. Kamera RGB

Kamera RGB (červená, zelená, modrá) vás pomáha identifikovať a umožňuje zhotovovať fotografie a videá z hier.

3. Viaceré mikrofóny

Rad mikrofónov pozdĺž prednej dolnej hrany senzora Kinect sa používa na rozpoznávanie hlasu a rozhovor.

4. Motorizované naklonenie

Mechanická jednotka v základni senzora Kinect automaticky nakláňa senzor nahor a nadol podľa potreby. Prečo sa senzor Kinect konzoly Xbox 360 nakláňa?

Poznámka: Senzor nenakláňajte ručne.

Kábel senzora Kinect

Konzola Xbox 360 E: K senzoru Kinect je pripojený kábel, ktorý sa zapája do oranžového portu AUX na zadnej strane konzoly. Tento kábel nezapájajte do portu USB.

Konzola Xbox 360 S: K senzoru Kinect je pripojený kábel, ktorý sa zapája do oranžového portu AUX na zadnej strane konzoly. Tento kábel nezapájajte do portu USB.

Pôvodná konzola Xbox 360: Senzor Kinect pripojte ku konzole pomocou napájacieho kábla/kábla USB. Informácie o pripojení káblov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Súčasti senzora Kinect pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?