Riešenie problémov s indikátormi na senzore Kinect v konzole Xbox 360

Informácie o blikajúcich alebo červených indikátoroch na senzore Kinect.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s indikátormi na senzore Kinect v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?