Pri používaní senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazuje chyba „Požaduje sa aktualizácia senzora kinect“

Počas používania senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Požaduje sa aktualizácia senzora Kinect (C0050006)

Znamená to, že sa požaduje aktualizácia softvéru konzoly Xbox 360 alebo senzora Kinect.

Riešenie

Ak chcete získať aktualizáciu, reštartujte konzolu.

Vyberte možnosť Yes (Áno), aby sa aktualizácia softvéru prevzala a použila. Aktualizácia sa automaticky použije pri nasledujúcom spustení konzoly a pripojení k službe Xbox Live.

Ak nemáte k službe Xbox Live prístup, získajte aktualizáciu vložením herného disku pre senzor Xbox Kinect do konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní senzora Kinect konzoly Xbox 360 sa zobrazuje chyba „Požaduje sa aktualizácia senzora kinect“, alebo iným problémom?