Nastavenie senzora Kinect v konzole Xbox 360

Nastavenie senzora Kinect pre konzolu Xbox 360

Umiestnenie senzora Kinect

Umiestnenie senzora Kinect
Senzor Kinect musí snímať celé vaše telo
 • Položte senzor blízko okraja rovnej a stabilnej plochy.
 • Senzor umiestnite 0,6 m až 1,8 m od podlahy. V ideálnom prípade by mal byť senzor 15 cm nad alebo pod televízorom.
 • Nevystavujte senzor priamemu slnečnému svetlu ani ho neumiestňujte menej ako 0,3 m od reproduktorov.
 • Senzor nenakláňajte ručne, jeho poloha sa upravuje automaticky.
 • Dávajte pozor, aby senzor nespadol.

Poznámka: V menších miestnostiach sa snažte senzor umiestniť vo vzdialenosti čo najbližšie k 1,8 m.

Nastavenie herného priestoru

Nastavenie herného priestoru
Senzor Kinect musí snímať celé vaše telo
 • Uvoľnite priestor medzi senzorom a hráčmi.
 • Jeden hráč: musí byť vzdialený 1,8 m.
 • Dvaja hráči: musia byť vzdialení 2,4 m.
 • Herný priestor musí byť aspoň 1,8 m široký a nesmie byť širší ani dlhší ako 3,6 m.
 • Skontrolujte, či je miestnosť osvetlená jasným a rovnomerným svetlom.

Pripojenie káblov

 • Konzola Xbox 360 E
Ruka zapája kábel senzora Kinect do zadnej strany konzoly Xbox 360 E.
  • Odpojte všetky káble zdroja napájania pripojené ku káblu senzora Kinect. Konzola Xbox 360 E bude napájať senzor Kinect priamo.
  • Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
 • Konzola Xbox 360 S
Ruka zapája kábel senzora Kinect do zadnej strany konzoly Xbox 360 S.
  • Odpojte všetky káble zdroja napájania pripojené ku káblu senzora Kinect. Konzola Xbox 360 S bude napájať senzor Kinect priamo.
  • Zapojte kábel senzora do portu AUX na zadnej strane konzoly.
 • Pôvodná konzola Xbox 360
Šípka zvýrazňuje body pripojenia senzora Kinect do pôvodnej konzoly Xbox 360 a adaptéra bezdrôtovej siete do konzoly.
  • Zapojte jeden koniec kábla do portu USB na zadnej strane konzoly a druhý koniec do elektrickej zásuvky.
  • Ak máte adaptér bezdrôtovej siete, pomocou dodaného predlžovacieho kábla USB ho zapojte do portu USB na prednej strane konzoly.
  • Všetko ostatné príslušenstvo USB premiestnite do portov USB na prednej strane konzoly.

Poznámka: Ak ste si senzor Kinect zakúpili s konzolou Xbox 360 E alebo Xbox 360 S a chcete ho pripojiť k pôvodnej konzole Xbox 360, musíte si zakúpiť napájací kábel/kábel USB. Príslušenstvo a náhradné súčasti senzora Kinect pre konzolu Xbox 360.

Aktualizácia softvéru konzoly

Pred prvým použitím senzora Kinect možno budete musieť aktualizovať softvér konzoly. Ak nevykonáte tento krok, môže sa zobraziť niektoré z týchto hlásení:

Vyžaduje sa aktualizácia: vložte disk dodaný so zariadením.

Vyžaduje sa aktualizácia: ak chcete používať senzor Kinect, aktualizujte systém.

Na televízore je zobrazená obrazovka nastavenia Xbox počas vkladania disku do diskového zásobníka konzoly Xbox vedľa televízora.
Aktualizácia softvéru konzoly pre senzor Kinect
 • Pripojte sa k službe Xbox Live (prihláste sa pomocou menovky hráča v službe Xbox Live).
 • Vložte herný disk pre senzor Kinect a podľa pokynov na obrazovke aktualizujte softvér konzoly.
 • Ďalšie možnosti aktualizácie softvéru konzoly nájdete v časti Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Potrebujete pomoc?

Prvé použitie senzora Kinect

Po aktualizácii softvéru konzoly postupujte podľa kurzu na obrazovke, vďaka ktorému sa oboznámite so senzorom Kinect.

Statický obrázok zobrazuje začiatok videokurzu nastavenia senzora Kinect vrátane textu Welcome to Kinect ID (Vítame vás v službe identifikácie Kinect) a Identifying (Identifikácia). Otočte sa k obrazovke.
Ako sa senzor Kinect zobrazuje v konzole Xbox 360

Keď je senzor Kinect aktívny, v pravom dolnom rohu panela sa zobrazí okno. Ak sa v tomto okne vidíte, môžete senzor Kinect používať.

Vzorová domovská obrazovka Xbox zobrazuje malé okno v pravom dolnom rohu, ktoré ukazuje, čo vidí senzor Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie senzora Kinect v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?