Riešenie problémov s prihlasovaním v konzole Xbox 360 pomocou senzora Kinect

Ak nie ste automaticky prihlásení

Zamávanie smerom k senzoru Kinect nespôsobí prihlásenie do vášho profilu. Ak chcete tento problém vyriešiť, nastavte identifikáciu Kinect tak, aby vás automaticky prihlasovala. Ďalšie informácie nájdete v článku Automatické prihlásenie pomocou senzora Kinect.

Ak problém pretrváva, uistite sa, že herný priestor a vaša tvár sú dobre osvetlené a že je tvár výrazná.

Ak ste prihlásení do nesprávneho profilu

Zamávanie smerom k senzoru Kinect spôsobí prihlásenie do profilu inej osoby. Problém skúste vyriešiť podľa tohto postupu:

 1. Vypnite prihlasovanie do profilu pomocou identifikácie Kinect. Postupujte takto:
  1. Prejdite do centrály settings (nastavenia) a vyberte možnosť System (Systém).
  2. Vyberte položku Profile (Profil).
  3. Vyberte položku Sign-In Preferences (Predvoľby prihlasovania).
  4. Pre položku Kinect ID (Identifikácia Kinect) vyberte nastavenie Off (Vyp.). Tým odstránite identifikáciu Kinect pre svoj profil.
 2. Znova nastavte automatické prihlasovanie pomocou identifikácie Kinect. Pozrite si článok Automatické prihlásenie pomocou senzora Kinect.
 3. Zamávaním smerom k senzoru Kinect sa prihláste do svojho profilu.

  Ak prihlasovanie trvá dlho

  Po zamávaní smerom k senzoru Kinect trvá prihlasovanie dlhšie, než by ste očakávali.

  Ak chcete prihlasovanie urýchliť, vykonajte tieto kroky:

  • Uistite sa, že herný priestor a vaša tvár sú dobre osvetlené.
  • Po zamávaní smerom k senzoru Kinect ostaňte niekoľko sekúnd otočení k senzoru. Neotáčajte sa chrbtom ani sa nepozerajte inam.

  Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme za vaše pripomienky

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontakt

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s prihlasovaním v konzole Xbox 360 pomocou senzora Kinect, alebo iným problémom?