Diaľkový ovládač pre Xbox 360 (nový)

Prehľad

Nákres diaľkového ovládača pre Xbox 360

Nový diaľkový ovládač pre konzolu Xbox 360 pomáha využívať konzolu Xbox naplno. Nový diaľkový ovládač umožňuje ovládať prehrávanie diskov DVD a CD v konzole, prehrávanie médií prostredníctvom služby Xbox Live alebo televíznej služby v konzole Xbox 360, ako aj používať panel Xbox a ovládacie prvky napájania a hlasitosti mnohých televízorov.

Pozrite si nasledujúce video s prehľadom o diaľkovom ovládači pre konzolu Xbox 360.

Pozrite si video o diaľkovom ovládači pre konzolu Xbox 360. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Naprogramovanie diaľkového ovládača pre váš televízor

Skôr ako bude diaľkový ovládač fungovať s vaším televízorom, musíte ho naprogramovať na používanie s konkrétnou značkou televízora. Diaľkový ovládač môžete naprogramovať dvoma spôsobmi: ručným zadaním kódu televízora alebo vyhľadaním tohto kódu.

Poznámka: Po 30 sekundách nečinnosti diaľkový ovládač ukončí režim programovania televízora. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidiel Select, 0 – 9 alebo tlačidla na posun o kanál nahor alebo nadol obnovíte pôvodný režim diaľkového ovládača a ukončíte režim programovania.

Pozrite si nasledujúce video s informáciami o programovaní diaľkového ovládača pre váš televízor.

Pozrite si video o programovaní diaľkového ovládača pre konzolu Xbox 360. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Zadanie kódu televízora

Kód môžete vyhľadať na našej webovej lokalite a potom ho zadať pomocou diaľkového ovládača.

 1. Vyhľadajte kód televízora. Zobrazte úplný zoznam kódov (PDF).
 2. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla stlmenia a tlačidla 5 na dve sekundy prejdite do režimu programovania televízora.
 3. Zadajte číselný kód televízora.
 4. Stlačením tlačidla SELECT uložte kód a ukončite nastavovanie.

Ak ste zadali správny kód, televízor by sa mal dať ovládať pomocou tlačidiel napájania televízora a hlasitosti na diaľkovom ovládači. Ak tieto tlačidlá nefungujú, vráťte sa na krok č. 2.

Poznámky
 • V režime programovania kódu televízora bude indikátor na diaľkovom ovládači svietiť na zeleno.
 • Po zadaní jednotlivých číslic indikátor na diaľkovom ovládači nakrátko zhasne. Ďalšie číslo zadajte až po opätovnom rozsvietení zeleného indikátora.
 • Po stlačení tlačidla SELECT diaľkový ovládač trikrát zabliká, čím potvrdí kód. Ak nebliká, zadali ste neplatný kód. Vráťte sa na krok č. 2.
Vyhľadanie kódu televízora

Ak nepoznáte kód svojho televízora, môžete z diaľkového ovládača odoslať do televízora sériu kódov na vyhľadanie správneho kódu.

 1. Zapnite televízor a namierte naň diaľkový ovládač.
 2. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla stlmenia a tlačidla 5 na dve sekundy prejdite do režimu programovania televízora.
 3. Opakovane stláčajte tlačidlo na posun o kanál nahor. Každým stlačením tlačidla odošlete z diaľkového ovládača do televízora jeden kód. Každým stlačením tlačidla na posun o kanál nahor sa posuniete na ďalší kód.
 4. Keď z diaľkového ovládača odošlete do televízora správny kód, televízor sa vypne. Stlačením tlačidla SELECT potvrďte kód.

Ak budete po vypnutí televízora ďalej omylom stláčať tlačidlo na posun o kanál nahor a dostanete sa za správny kód, stlačením tlačidla na posun o kanál nadol sa vráťte k správnemu kódu. Keď sa vrátite k správnemu kódu, televízor sa znova zapne. Stlačením tlačidla SELECT potvrďte kód.

Poznámky
 • V režime programovania kódu televízora bude indikátor na diaľkovom ovládači svietiť na zeleno.
 • Ak počas vyhľadávania v režime programovania televízora stlačením tlačidla na posun o kanál nadol a potom tlačidla na posun o kanál nahor (alebo najprv tlačidla na posun o kanál nahor a potom tlačidla na posun o kanál nadol) zmeníte smer vyhľadávania a vrátite sa k pôvodnému kódu, diaľkový ovládač ukončí režim programovania televízora. V diaľkovom ovládači bude nastavený rovnaký kód ako pri spustení programovania televízora.
 • Po stlačení tlačidla na posun o kanál nahor alebo nadol počkajte dostatočne dlhý čas, kým televízor zareaguje na príkaz a vypne sa. Niektoré televízory zareagujú na príkaz vypnutia po dlhšom čase než iné televízory.
 • Po stlačení tlačidla SELECT diaľkový ovládač trikrát zabliká, čím potvrdí kód.
 • Ak ste zadali správny kód, televízor by sa mal dať ovládať pomocou tlačidiel napájania televízora a hlasitosti na diaľkovom ovládači. Ak tieto tlačidlá nefungujú, vráťte sa na krok č. 2.
Obnovenie predvolených nastavení diaľkového ovládača

Pri predvolenom nastavení budete môcť pomocou diaľkového ovládača ovládať iba konzolu Xbox 360. Tlačidlá hlasitosti a stlmenia budete môcť používať na ovládanie televíznej služby prostredníctvom konzoly Xbox 360.

 1. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla stlmenia a tlačidla 5 na dve sekundy prejdite do režimu programovania televízora.
 2. Zadajte kód 9999 a stlačte tlačidlo Select.

Používanie diaľkového ovládača

Pozrite si nasledujúce video, kde nájdete informácie o používaní diaľkového ovládača s konzolou Xbox 360.

Pozrite si video, kde nájdete informácie o používaní diaľkového ovládača s konzolou Xbox 360. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Na diaľkovom ovládači sa nachádza niekoľko kategórií tlačidiel:

Ovládacie prvky televízora: patria sem tlačidlá zapnutia a vypnutia, zvýšenia a zníženia hlasitosti, stlmenia a televízneho vstupu.

Televízna služba využívajúca ovládacie prvky konzoly Xbox 360: Televíziu vysielanú naživo (ak ju konzola Xbox 360 podporuje) možno ovládať pomocou tlačidiel na posun o kanál nahor alebo nadol, Guide, Live TV, Info a Last. Pomocou tlačidla zaznamenávania môžete obsah zaznamenávať iba v digitálnom videorekordéri od poskytovateľa televíznej služby.

Ovládacie prvky prehrávania médií: Pomocou tlačidiel na prehrávanie/pozastavenie, posun dopredu, rýchly posun dopredu, posun dozadu, rýchly posun dozadu a Display môžete ovládať disky DVD, CD alebo médiá vysielané v prúde údajov.

Navigačné ovládacie prvky: Patria sem tlačidlá A , B , X a Y , navigácia pomocou smerového ovládača (nahor, nadol, doľava, doprava), Back a Select.

Ovládací prvok sprievodcu Xbox : Umožňuje kedykoľvek prejsť do sprievodcu Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Diaľkový ovládač pre Xbox 360 (nový), alebo iným problémom?