Ďalšie informácie o umiestnení senzora Kinect

Riešenia

Správne umiestnenie senzora Kinect zabezpečí najlepší výkon pri sledovaní tela a rozpoznávaní reči. Vyskúšajte tieto tipy:

  • Senzor nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
  • Senzor nenakláňajte manuálne, jeho poloha sa upravuje automaticky.

Umiestnite senzor Kinect v správnej výške

Senzor Kinect je namontovaný hneď nad stredom televízora. Vedľa obrázka sa nachádza kontrolná značka. Senzor Kinect je umiestnený na podlahe pred televízorom na stojane. Vedľa obrázka sa nachádza červené „X”.

Senzor funguje najlepšie, keď sa nachádza 0,6 m až 1,8 m od podlahy. V ideálnom prípade by mal byť senzor 15 cm nad alebo pod televízorom.

Poznámka: V menších miestnostiach sa snažte senzor umiestniť vo vzdialenosti čo najbližšie k 1,8 m.

Vycentrujte senzor Kinect horizontálne

Senzor Kinect je namontovaný hneď nad stredom televízora. Vedľa obrázka sa nachádza kontrolná značka. Senzor Kinect je umiestnený v blízkosti pravého dolného rohu televízora. Vedľa obrázka sa nachádza červené „X”.

Hoci senzor bude fungovať aj po umiestnení vedľa televízora, najlepší výkon dosiahne, ak ho umiestnite do stredu.

Neumiestňujte senzor Kinect do blízkosti reproduktorov ani na žiadne vibrujúce povrchy

Senzor Kinect je v strede, hneď pod televízorom a v rovnomernej vzdialenosti medzi dvomi stereofónnymi reproduktormi. Vedľa obrázka sa nachádza kontrolná značka. Senzor Kinect je položený na jednom z dvoch reproduktorov umiestnených po stranách televízora. Vedľa obrázka sa nachádza červené „X”.

Umiestnite senzor aspoň 0,3 m od ľubovoľného reproduktora. Pri nastavení vyššej hlasitosti televízora sa môže požadovať, aby vzdialenosť medzi senzorom a reproduktorom bola aspoň 0,9 m.

Senzor neumiestňujte na konzolu, iné elektronické zariadenie ani na vibrujúce objekty.

Umiestnite senzor Kinect blízko okraja rovnej a stabilnej plochy

Senzor Kinect so svietiacim zeleným LED indikátorom je umiestnený blízko predného okraja skrinky. Vedľa obrázka sa nachádza kontrolná značka. Senzor Kinect so svietiacim červeným LED indikátorom je umiestnený o kúsok ďalej od predného okraja skrinky. Vedľa obrázka sa nachádza červené „X”.

Senzor nemôže snímať vaše nohy, ak ho umiestnite príliš dozadu.

Umiestnite senzor Kinect tak, aby sa mohol voľne pohybovať

Senzor Kinect je umiestnený pred televízorom na skrinke so sklenenými dvierkami. Vedľa obrázka sa nachádza kontrolná značka. Senzor Kinect je umiestnený vo vnútri televíznej skrinky so sklenenými dvierkami. Vedľa obrázka sa nachádza červené „X”.

Senzor neumiestňujte za dvierka na skrinke (dokonca ani za sklenené) ani na úzku policu.

Senzor položte na miesto, kde sa môže nakláňať a automaticky upravovať svoju polohu.

Ak sa medzi podstavcom a hlavou senzora nachádza baliaca pena, odstráňte ju.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ďalšie informácie o umiestnení senzora Kinect, alebo iným problémom?