Nastavenie a používanie komunikačnej klávesnice Xbox 360

Odosielanie textových správ z konzoly

Rozhovory s priateľmi prostredníctvom služby Xbox Live sú pomocou komunikačnej klávesnice Xbox 360 jednoduché.

Pripojte komunikačnú klávesnicu k ovládaču pre Xbox 360, aby ste mohli rýchlo odosielať textové správy a zadávať text.

Pripojenie komunikačnej klávesnice Xbox 360 k ovládaču

Nastavenie je jednoduché. Najprv pripojte ovládač.

Poznámky

  • Komunikačná klávesnica Xbox 360 je určená výhradne na používanie s káblovými alebo bezdrôtovými ovládačmi konzoly Xbox 360.
  • Komunikačnú klávesnicu nemôžete používať s ovládačom, ktorý je pripojený k osobnému počítaču.
  • Skôr než komunikačnú klávesnicu pripojíte k ovládaču, pripojte sa k službe Xbox Live a skontrolujte, či je konzola Xbox 360 aktualizovaná.
  • Pred pripojením komunikačnej klávesnice vypnite ovládač, aby ste omylom nestlačili žiadne tlačidlá.

Pripojenie komunikačnej klávesnice Xbox 360 k ovládaču

  1. Otočte ovládač a komunikačnú klávesnicu Xbox 360 naopak. Obidve zariadenia by mali smerovať prednou stranou nahor, ale mali by byť otočené naopak. (Pozrite si obrázok v tejto časti.)
  2. Uchopte ovládač do obidvoch rúk a zarovnajte komunikačnú klávesnicu so základňou ovládača. Dosiahnete to tak, že zástrčku konektora (kovový kolík) na komunikačnej klávesnici zarovnáte s rozširujúcim portom ovládača (malým otvorom).
  3. Ukazovákmi rovnomerne zatláčajte komunikačnú klávesnicu do ovládača, kým do seba nezapadnú. Keď komunikačná klávesnica zapadne na miesto, začujete cvaknutie a medzi komunikačnou klávesnicou a ovládačom nebudú žiadne medzery.

Poznámka: Ak komunikačnú klávesnicu správne pripojíte k ovládaču a ovládač zapnete, po stlačení ľubovoľného klávesu sa rozsvieti biele podsvietenie komunikačnej klávesnice. Ak k tomu nedôjde, komunikačnú klávesnicu ste nepripojili správne. Odpojte ovládač a skúste tieto kroky zopakovať. Skontrolujte, či sú kolíky na komunikačnej klávesnici zarovnané s otvormi na ovládači. Potom opatrne, ale dôkladne zatláčajte komunikačnú klávesnicu do ovládača, kým do seba nezapadnú.

Pripojenie komunikačnej klávesnice Xbox 360 k slúchadlám

Ku komunikačnej klávesnici môžete pripojiť káblové slúchadlá Xbox 360. Slúchadlá zapojte do 2,5-milimetrového zvukového konektora na komunikačnej klávesnici.

Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie slúchadiel ku konzole Xbox 360.

Používanie komunikačnej klávesnice Xbox 360

Poznámka: Podrobné informácie o používaní komunikačnej klávesnice nájdete v časti Príručka ku komunikačnej klávesnici Xbox 360.

Niekoľko tipov na začiatok…

  • Všetky písmená na komunikačnej klávesnici sú malé. Ak chcete napísať veľké písmeno, stlačte kláves SHIFT.

  • Rýchly prístup k priateľom získate stlačením tlačidla programu Messenger.

  • Klávesy sú podsvietené, aby ste mohli písať aj v tme.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie komunikačnej klávesnice Xbox 360, alebo iným problémom?