Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360

Informácie o prenose obsahu

Ak ste si zakúpili novú konzolu Xbox 360, môžete do nej preniesť všetko: hry, videá, hudbu, uložené hry, menovky hráča a dokonca aj dosiahnuté výsledky.

Poznámka Ak potrebujete presunúť len malú časť obsahu (32 GB alebo menej), na prenos obsahu do novej konzoly môžete použiť ukladacie zariadenie USB. Ďalšie informácie o používaní ukladacieho zariadenia USB.

Kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360 si môžete kúpiť online v obchode Microsoft Store alebo v obchode s hrami.

Kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360

Dôležité: Kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360 používajte len na prenos obsahu. Spoločnosť Microsoft neoprávňuje, nepodporuje ani nezaručuje fungovanie káblov vyrobených inými výrobcami.

Na prenos obsahu do novej konzoly potrebujete kábel na prenos údajov a najaktuálnejší softvér konzoly. Softvér konzoly najjednoduchšie zaktualizujete pripojením konzoly k službe Xbox Live. Informácie o aktualizácii softvéru konzoly.

Keď už máte najaktuálnejší softvér konzoly a kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360, môžete obsah preniesť. Kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360 môžete používať na prenos obsahu medzi dvoma pevnými diskami pre Xbox 360 (pevnými diskami pre konzolu Xbox 360 S alebo pevnými diskami pre pôvodnú konzolu Xbox 360).

Prenos obsahu do inej konzoly

Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360

Pozrite si video Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

  1. Vypnite obe konzoly.
  2. Zo starej konzoly Xbox 360 vyberte pevný disk. Informácie o tom, ako možno vybrať pevný disk konzoly.
  3. Pripojte kábel na prenos údajov k pevnému disku a druhý koniec kábla pripojte k portu USB na cieľovej konzole (ako je zobrazené nižšie).

Keď sú oba konce kábla pripojené, môžete začať prenášať.

Pevný disk pre konzoly Xbox 360 S a Xbox 360 E
Šípka ukazuje na pripájanie pevného disku pre konzoly Xbox 360 S a Xbox 360 E
Pevný disk pre pôvodnú konzolu Xbox 360
Šípky ukazujú na pripájanie pevného disku k originálnej konzole Xbox 360
  1. Zapnite novú konzolu. Ak máte nainštalovaný najaktuálnejší softvér konzoly, zobrazí sa toto hlásenie:
Na obrazovke sa zobrazuje výzva Transfer cable detected. Do you want to transfer content now? (Zistil sa kábel na prenos údajov. Chcete spustiť prenos obsahu?) spolu s možnosťami Yes (Áno) a No (Nie).
  1. Vyberte možnosť Yes, transfer to console (Áno, preniesť do konzoly).
Na konzole Xbox 360 sa zobrazuje obrazovka Prenos obsahu s kategóriami obsahu, napríklad Games and apps (Hry a aplikácie), Gamer Profiles (Profily hráčov) alebo Demos (Ukážky) spolu s celkovou veľkosťou každej z nich. Zobrazujú sa tiež podrobnosti o voľnom mieste cieľovej jednotky.
  1. Ak chcete začať prenášať obsah, vyberte položku Start (Spustiť).

V závislosti od množstva obsahu uloženého na pevnom disku starej konzoly môže prenos trvať niekoľko hodín. Po dokončení prenosu sa prihláste do služby Xbox Live a môžete si začať vychutnávať novú konzolu Xbox 360.

Licencie na obsah

Po prenose obsahu do novej konzoly môže byť časť obsahu naďalej priradená k starej konzole Xbox 360. Neobávajte sa. Obsah v novej konzole budete môcť prehrávať, pokiaľ ste prihlásení v službe Xbox Live pomocou menovky hráča, prostredníctvom ktorej ste pôvodne obsah zakúpili.

Ak však chcete používať všetok prenesený obsah bez prihlásenia v službe Xbox Live alebo pomocou inej menovky hráča, budete musieť preniesť do novej konzoly aj licencie na obsah. Postupujte takto:

  1. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou menovky hráča, ktorú ste použili na zakúpenie obsahu.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Account (Konto).
Na hlavnej obrazovke Settings (Nastavenia) konzoly Xbox 360 je zvýraznená dlaždica Account (Účet).
  1. V časti Your Billing Options (Možnosti fakturácie) vyberte položku License Transfer (Prenos licencií).
  2. Podľa pokynov preneste licencie na obsah.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360, alebo iným problémom?