Nastavenie a herný priestor senzora Kinect konzoly Xbox 360

Nastavenie

Používanie senzora Kinect s televízormi s prednou projekciou

Senzory

Zmena jazyka konzoly Xbox 360 alebo konta Xbox Live

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a herný priestor senzora Kinect konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?