Rozpoznávanie hlasu a rozhovory pomocou senzora Kinect pre Xbox 360

Rozpoznávanie hlasu pomocou senzora Kinect umožňuje ovládať Xbox 360 pomocou hlasových príkazov.

Informácie o rozpoznávaní hlasu

Ikona mikrofónu znamená, že Kinect môžete ovládať hlasom.

Najprv povedzte slovo „Xbox“ a potom nahlas prečítajte niektorú z možností, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

Ďalšie informácie o hlasových príkazoch senzora Kinect

Podporované miestne nastavenia

So senzorom Kinect môžete Xbox 360 ovládať hlasom.

Rozpoznávanie reči sa podporuje pre nasledujúce lokality a jazyky:

Lokalita Jazyk
Austrália angličtina
Brazília portugalčina
Kanada angličtina
Kanada francúzština
Francúzsko francúzština
Nemecko nemčina
Írsko angličtina
Taliansko taliančina
Japonsko japončina
Mexiko španielčina
Nový Zéland angličtina
Španielsko španielčina
Švajčiarsko francúzština
Švajčiarsko nemčina
Spojené kráľovstvo angličtina
Spojené štáty americké angličtina

Ak v budúcnosti budete chcieť získať aktuálne informácie o podpore rozpoznávania hlasu v ďalších krajinách, navštívte túto stránku.

Slová na obrazovke sa zobrazujú v jazyku nastavenom pre konto Xbox Live alebo v jazyku nastavenom v Xboxe 360.

Vyhľadanie jazykových a miestnych nastavení konzoly

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly) a potom položku Language and Locale (Jazyk a miestne nastavenie).

Poznámka: Po pripojení k službe Xbox Live bude senzor Kinect používať jazyk vášho konta Xbox Live.

Začíname

Skôr než začnete, prihláste sa v službe Xbox Live, aby ste sa uistili, že používate aktuálny softvér konzoly.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Pripravený senzor

Ak na senzore svieti zelený indikátor, senzor je pripojený a pripravený na používanie.

Skontrolujte, či je zapnuté rozpoznávanie reči. Ďalšie informácie.

Dobré umiestnenie senzora

 • Umiestnite senzor aspoň 0,3 m od ľubovoľného reproduktora. Pri nastavení vyššej hlasitosti televízora sa môže požadovať, aby vzdialenosť medzi senzorom a reproduktorom bola aspoň 0,9 m.
 • Senzor nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
 • Senzor neumiestňujte na konzolu, iné elektronické zariadenie ani na vibrujúce objekty.

Minimálny hluk v okolí

 • Pokúste sa odstrániť hluk v okolí.
 • Senzor uchovávajte mimo zdrojov hluku spôsobovaného prúdením vzduchu, ako sú ventilátory alebo prieduchy.

Zreteľná výslovnosť

Hovorte zreteľne a prirodzeným hlasom.

Ladenie zvuku sa odporúča spustiť v týchto prípadoch:

 • Senzor Kinect má problémy s príjmom hlasových príkazov.
 • Počas rozhovoru vás nepočuť.
 • Ovládanie senzora Kinect hlasom sa aktivuje, keď to nepožadujete.
 • Premiestnili ste senzor Kinect.
 • Zmenili ste umiestnenie alebo počet reproduktorov v miestnosti.

Spustenie funkcie ladenia zvuku senzora Kinect

Použitím funkcie ladenia zvuku senzora Kinect môžete nakalibrovať zvuk pre svoj herný priestor. Ladenie zvuku použite, ak ste premiestnili senzor Kinect, pridali reproduktory alebo ak sa vyskytuje niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Hlasové príkazy senzora Kinect nefungujú podľa očakávania.
 • Ostatní hráči vás nepočujú.
 • Keď sa pripojíte k relácii hry alebo rozhovoru, ostatní hráči počujú ozvenu.

Skôr než začnete, skontrolujte, či nie je do niektorého z ovládačov zapojená káblová náhlavná súprava.

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu.
 1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Kinect Tuner (Ladenie senzora Kinect).
 2. Vyberte položku Audio (Zvuk) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Informácie o rozprávaní sa s priateľmi nájdete v téme Rozhovor v službe Xbox Live na Xboxe 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Rozpoznávanie hlasu a rozhovory pomocou senzora Kinect pre Xbox 360, alebo iným problémom?