Kalibrácia senzora Kinect konzoly Xbox 360

Riešenie

Senzor Kinect konzoly Xbox 360 používa vaše telo ako ovládač, a to sledovaním pohybov tela. Ak senzor Kinect nesleduje vaše telo správne, môžete senzor znova nakalibrovať. Postupujte takto:

 1. Zoberte kalibračnú kartu dodanú s herným diskom pre senzor Kinect.
 2. Poznámka: Kalibračné karty senzora Kinect sú k dispozícii s hrou Kinect Adventures! a s niektorými ďalšími hrami pre senzor Kinect. Ak kalibračnú kartu nemáte, môžete si ju požičať od priateľa.

  Poznámka: Ak kalibračnú kartu skopírujete alebo vytlačíte jej obrázok, v závislosti od kvality tlače nemusí kalibrácia prebehnúť správne.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Kinect Tuner (Ladenie senzora Kinect).
 1. Vyberte položku Calibration (Kalibrácia).
 2. Podržte kalibračnú kartu tak, aby ju senzor Kinect mohol nasnímať.
 1. Pohybujte kartou dopredu, dozadu alebo do bokov, kým sa oči na karte nezhodujú s okuliarmi na obrazovke. Okraje kalibračnej karty by sa mali zhodovať s obdĺžnikom na obrazovke.
 1. Držte kartu pevne, kým sa nevyplní zelené pole.
 2. Opakujte kroky č. 6 a 7, kým sa kalibrácia senzora Kinect nedokončí.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kalibrácia senzora Kinect konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?