Ukladacie zariadenia konzoly Xbox 360

Prehľad

Získajte informácie o ukladacích zariadeniach konzoly Xbox 360 a možnostiach ukladania a premiestňovania obsahu konzoly Xbox 360. Obsah môžete ukladať a presúvať medzi konzolami pomocou nasledujúceho príslušenstva.

Pevný disk pre Xbox 360

Pripojením pevného disku pre Xbox 360 zvýšite kapacitu konzoly.

Pevný disk pre konzoly Xbox 360 E a 360 S Pevný disk pre pôvodnú konzolu Xbox 360
Pevný disk pre konzoly Xbox 360 E a 360 S Pevný disk pre pôvodnú konzolu Xbox 360

Kábel na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360

Pomocou kábla na prenos údajov pre konzolu Xbox 360 môžete prenášať obsah do novej konzoly. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360 alebo v nasledujúcom videu.

Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360

Pozrite si video na tému Používanie kábla na prenos údajov medzi pevnými diskami konzol Xbox 360. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Tento kábel na prenos údajov môžete používať na prenos obsahu medzi dvoma pevnými diskmi pre Xbox 360 (pevnými diskmi pre konzolu Xbox 360 S alebo pevnými diskmi pre pôvodnú konzolu Xbox 360).

-alebo-

Tento starší kábel na prenos údajov umožňuje prenášať obsah z pevného disku pre pôvodnú konzolu Xbox 360 do akejkoľvek konzoly Xbox 360.

Disk USB flash pre Xbox 360

Pomocou (vopred nakonfigurovaného) disku USB flash pre konzoly Xbox 360 od spoločnosti SanDisk môžete uložiť alebo premiestniť až 16 GB obsahu.

Kompatibilný je s konzolou Xbox 360 S aj pôvodnou konzolou Xbox 360.

Poznámka: Použitím ďalších diskov USB flash môžete uložiť až 2 TB obsahu. Nakonfigurujte disky flash ako pamäťové jednotky, aby fungovali s konzolou Xbox 360. Ďalšie informácie o formátovaní disku USB flash pre konzolu Xbox 360 nájdete v článku Technická podpora disku USB flash pre konzolu Xbox 360.

Pamäťová jednotka pre Xbox 360 (iba pôvodná konzola Xbox 360)

Môžete uložiť alebo premiestniť až 512 MB obsahu.

Podporovaný obsah

V tabuľke nižšie sú podrobne uvedené typy obsahu, ktorý možno uložiť na pevný disk, disk USB flash a pamäťovú jednotku pre Xbox 360.

Typ obsahu Pevné disky pre Xbox 360 Disk USB flash Pamäťová jednotka pre Xbox 360
Údaje hry pre konzolu Xbox x x x
Témy, ikony, doplnky pre avatara, obsah hier, predvádzacie verzie a ukážky x x x
Tituly z lokality Arcade x x x
Stránky sietí Facebook a Twitter x x x
Hry pre konzolu Xbox 360 x x x
Hry na požiadanie pre konzolu Xbox 360 x x x
Filmy x x  
Hudobné súbory (.mp3, .wma) x    
Hry pre pôvodnú konzolu Xbox x    

Formátovanie ukladacieho zariadenia

Dôležité: Pri formátovaní sa všetky informácie uložené v ukladacom zariadení vymažú a nemožno ich obnoviť. Skôr než budete pokračovať, skontrolujte, či informácie uložené v zariadení nepotrebujete alebo či ste ich zálohovali v inom zariadení.

Postup formátovania ukladacieho zariadenia

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite na ponuku Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 3. Vyberte ukladacie zariadenie, ktoré chcete naformátovať, a stlačte tlačidlo Y  na ovládači.
 4. Vyberte položku Format (Formátovať). Zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
  This will delete all content on this device. Do you wish to continue? (Týmto odstránite všetok obsah uložený v zariadení. Chcete pokračovať?)
 5. Výberom položky Yes (Áno) naformátujte ukladacie zariadenie.
 6. Ak sa zobrazí výzva na zadanie sériového čísla konzoly, zadajte ho a vyberte položku Done (Hotovo). Tento krok pomáha chrániť pred náhodným formátovaním.

Sériové číslo konzoly sa nachádza na zadnej strane konzoly a za oválnymi dvierkami na prednej strane konzoly.

Umiestnenie sériového čísla – konzola Xbox 360 E
Umiestnenie sériového čísla – konzola Xbox 360 E
Umiestnenie sériového čísla – konzola Xbox 360 S Umiestnenie sériového čísla – pôvodná konzola Xbox 360
Umiestnenie sériového čísla – konzola Xbox 360 S Umiestnenie sériového čísla – pôvodná konzola Xbox 360

Premenovanie ukladacieho zariadenia

Pevný disk pre Xbox 360, pamäťovú jednotku pre Xbox 360 alebo disk USB flash môžete premenovať.

Postup premenovania ukladacieho zariadenia

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu , prejdite na ponuku Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Úložisko) alebo Memory (Pamäť).
 3. Vyberte ukladacie zariadenie, ktoré chcete premenovať, a stlačte tlačidlo Y  na ovládači.
 4. Vyberte položku Rename (Premenovať).
 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov ukladacieho zariadenia.

Poznámka: Názov ukladacieho zariadenia nemôže prekročiť 26 znakov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ukladacie zariadenia konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?