Pri inštalácii aktualizácie senzora Kinect v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nedostatok miesta v ukladacom zariadení“

Pri inštalácii aktualizácie systému senzora Kinect v konzole Xbox 360 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Nedostatok miesta v ukladacom zariadení

Znamená to, že v ukladacom zariadení nie je dostatok voľného miesta na inštaláciu aktualizácie systému senzora Kinect.

Riešenie

Aktualizácia systému senzora Kinect pre konzolu Xbox 360 potrebuje 190 megabajtov (MB) miesta v ukladacom zariadení.

Podľa tohto postupu skontrolujete dostupné miesto v ukladacom zariadení a odstránite položky, ak potrebujete viac voľného miesta:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
  1. Množstvo voľného miesta na každom ukladacom zariadení je zobrazené na obrazovke Storage Devices (Ukladacie zariadenia). Skontrolujte, či má vaše primárne ukladacie zariadenie (napríklad pevný disk) viac ako 190 MB voľného miesta. Ak má primárne ukladacie zariadenie menej ako 190 MB voľného miesta, musíte odstrániť niektoré položky.
  1. Ak chcete odstrániť položky, vyberte ukladacie zariadenie.
  2. Vyberte kategóriu, ktorá môže obsahovať súbory na odstránenie. Môžete napríklad odstrániť súbory ukážok hier alebo staré videá.
  1. Vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť, a potom vyberte položku Delete (Odstrániť).
  2. Výberom tlačidla Yes (Áno) potvrďte odstránenie.
  3. Odstraňujte položky, kým nebudete mať dostatok miesta na aktualizáciu softvéru.
  4. Skúste znova aktualizovať softvér konzoly.

Poznámky:

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri inštalácii aktualizácie senzora Kinect v konzole Xbox 360 sa zobrazí chyba „Nedostatok miesta v ukladacom zariadení“, alebo iným problémom?