Zapnutie alebo vypnutie funkcií senzora Kinect konzoly Xbox 360

Môžete sa rozhodnúť, že niektoré funkcie senzora Kinect konzoly Xbox 360 zapnete alebo vypnete. Môžete napríklad vypnúť mikrofón na rozhovory alebo vypnúť senzor bez toho, aby ste ho museli odpojiť.

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Kinect Settings (Nastavenia senzora Kinect).
 3. Vyberte položku, ktorú chcete zmeniť.
  • Sensor (Senzor): Zapnite alebo vypnite senzor.
  • Chat Microphone (Mikrofón na rozhovory): Ak chcete rozprávať s hráčmi počas hrania hier alebo ak používate službu Video Kinect, zapnite mikrofón na rozhovory. Informácie o službe Video Kinect. Po vypnutí mikrofónu na rozhovory bude naďalej fungovať rozpoznávanie reči.

   Poznámka: Počas používania sprievodcu senzora Kinect môžete zapnúť alebo vypnúť mikrofón na rozhovory tak, že rukou ukážete na ikonu reči v pravom dolnom rohu.

  • Speech Recognition (Rozpoznávanie reči): Ak chcete konzolu Xbox360 ovládať pomocou hlasu, zapnite rozpoznávanie reči. Ak hlasové príkazy nechcete používať, vypnite rozpoznávanie reči (senzor môžete naďalej používať na rozhovory).
 4. Vyberte položku Off (Vypnuté) alebo On (Zapnuté).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zapnutie alebo vypnutie funkcií senzora Kinect konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?