Prehľad univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360

Prehľad

Nákres univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360

Univerzálny diaľkový ovládač pre Xbox 360 umožňuje ovládať televízor a prehrávanie diskov DVD a CD v konzole Xbox 360, aplikáciu Windows Media Center a panel Xbox.

Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360

Vloženie batérií

Pri vkladaní batérií do univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360 postupujte podľa týchto krokov:

 1. Snímte kryt batérií diaľkového ovládača.
 2. Vložte dve nové batérie typu AA (LR6), pričom postupujte podľa nákresu na vnútornej strane krytu batérií diaľkového ovládača. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, nepoužívajte nabíjateľné batérie typu AA.
 3. Nasaďte kryt batérií diaľkového ovládača.

Naprogramovanie univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360 na používanie s televízorom

Skôr než budete môcť univerzálny diaľkový ovládač pre Xbox 360 používať s televízorom, musíte ho naprogramovať pre konkrétne používanú značku televízora. Kód televízora môžete ručne zadať alebo vyhľadať.

V príručke univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360 je uvedený zoznam kódov, ktorý zahŕňa mnoho obľúbených televízorov. Najaktuálnejší zoznam kódov televízorov nájdete na stránke Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox 360 (nový).

Poznámka: Ak pri programovaní univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360 nevykonáte 30 sekúnd žiadny úkon, diaľkový ovládač zatvorí obrazovku. Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia diaľkového ovládača, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidiel 0 až 9, CH+ a CH–.

Ak chcete zadať kód televízora ručne, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapnite televízor a namierte naň diaľkový ovládač.
 2. Naraz stlačte tlačidlá TV a OK a dve sekundy ich podržte. Na dve sekundy sa rozsvietia všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači. Potom zostanú rozsvietené len číselné tlačidlá televízora (1 až 12).
 3. Zadajte kód televízora.
 4. Opätovným stlačením tlačidla TV uložte kód a ukončite nastavovanie.

Všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači trikrát zablikajú na potvrdenie výberu.

Ak chcete vyhľadať kód televízora, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapnite televízor a namierte naň diaľkový ovládač.
 2. Naraz stlačte tlačidlá TV a OK a dve sekundy ich podržte. Na dve sekundy sa rozsvietia všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači. Potom zostanú rozsvietené len číselné tlačidlá televízora (1 až 12).
 3. Stlačením tlačidla CH+ alebo CH– odošlite do televízora sériu príkazov na vypnutie. Ďalej stláčajte tlačidlo CH+ alebo CH–, kým sa televízor nevypne.
  Poznámka: Po stlačení jednotlivých tlačidiel počkajte dostatočne dlhý čas, kým televízor nezareaguje na príkaz vypnutia. Niektoré televízory zareagujú na príkazy vypnutia po dlhšom čase než iné televízory.
 4. Stlačením tlačidla TV uložte kód a ukončite nastavovanie.

Všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači trikrát zablikajú na potvrdenie kódu.

Poznámka: Ak po nastavení kódu televízora diaľkový ovládač nefunguje správne, skúste zadať iný kód od toho istého výrobcu televízora alebo vyhľadať iný kód.

Univerzálny diaľkový ovládač pre Xbox 360 môžete používať iba s konzolou Xbox 360, televízormi alebo počítačom s aplikáciou Windows Media Center. Univerzálny diaľkový ovládač pre Xbox 360 nemôžete používať s videorekordérmi, digitálnymi videorekordérmi, prehrávačmi diskov DVD ani inými zvukovými zariadeniami.

Ak chcete nájsť kód umožňujúci ovládanie televízora pomocou univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360, prejdite na stránku Diaľkový ovládač pre konzolu Xbox 360 (nový).

Zadanie kódu televízora

Kód môžete vyhľadať na našej webovej lokalite a potom ho zadať pomocou diaľkového ovládača.

 1. Zapnite televízor a namierte naň diaľkový ovládač.
 2. Naraz stlačte tlačidlá TV a OK a podržte ich na dve sekundy. Na dve sekundy sa rozsvietia všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači a potom ostanú svietiť iba číselné tlačidlá televízora.
 3. Zadajte kód televízora.
 4. Opätovným stlačením tlačidla TV uložte kód a ukončite nastavovanie. Všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači trikrát zablikajú na potvrdenie výberu.

Vyhľadanie kódu televízora

Ak nepoznáte kód svojho televízora, môžete z diaľkového ovládača odoslať do televízora sériu kódov na vyhľadanie správneho kódu.

 1. Zapnite televízor a namierte naň diaľkový ovládač.
 2. Naraz stlačte tlačidlá TV a OK a podržte ich na dve sekundy. Na dve sekundy sa rozsvietia všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači a potom ostanú svietiť iba číselné tlačidlá televízora.
 3. Stlačením tlačidla na posun o kanál nahor alebo nadol odošlite do televízora sériu príkazov na vypnutie. Tento postup opakujte, kým sa televízor nevypne.
  Poznámka: Po stlačení tlačidla na posun o kanál nahor alebo nadol počkajte dostatočne dlhý čas, kým televízor nezareaguje na príkaz a nevypne sa. Niektoré televízory zareagujú na príkaz vypnutia po dlhšom čase než iné televízory.
 4. Stlačením tlačidla TV uložte kód a ukončite nastavovanie. Všetky tlačidlá na diaľkovom ovládači trikrát zablikajú na potvrdenie kódu.

Poznámky

 • Ak po nastavení kódu televízora nefunguje diaľkový ovládač podľa očakávania, zadajte alebo vyhľadajte iný kód výrobcu televízora. Ak chcete po vypnutí televízora v kroku č. 3 vyhľadať iný kód, zapnite televízor a stláčaním tlačidla na posun o kanál nahor alebo nadol zadajte ďalšie kódy, skôr než prejdete na krok č. 4.
 • Univerzálny diaľkový ovládač funguje iba s televízormi a konzolou Xbox 360. Neumožňuje ovládať kazetové videorekordéry, digitálne videorekordéry, prehrávače diskov DVD ani zvukové zariadenia.

Používanie univerzálneho diaľkového ovládača

Tento diaľkový ovládač funguje ako diaľkový ovládač ktoréhokoľvek televízora. Takisto obsahuje ovládacie prvky konzoly Xbox 360 a tlačidlo, ktoré poskytuje okamžitý prístup k pripojenému počítaču s aplikáciou Windows Media Center.

Tlačidlá ovládača

Tlačidlo sprievodcu Xbox na diaľkovom ovládači vám priblíži ovládanie konzoly Xbox 360 na dosah ruky. Pomocou tohto tlačidla a tlačidiel A , B , X , Y a OK sa môžete pohybovať do všetkých smerov a ovládať sprievodcu Xbox a panel Xbox v konzole Xbox 360 rovnako, ako keby ste používali svoj ovládač.

Tlačidlo spustenia aplikácie Windows Media Center

Tlačidlo spustenia aplikácie Windows Media Center umožňuje získať prístup k pripojenému počítaču s aplikáciou Windows Media Center prostredníctvom konzoly Xbox 360. Ak je v konzole Xbox 360 nastavené používanie aplikácie Windows Media Center, stlačením tohto tlačidla spustíte aplikáciu Windows Media Center. Ak používanie aplikácie Windows Media Center ešte nie je v konzole nastavené, stlačením tohto tlačidla spustíte sprievodcu nastavením aplikácie Windows Media Center.

Ak je konzola vypnutá, pomocou tlačidla aplikácie Windows Media Center ju tiež spustíte.

Televízny režim

Ak chcete univerzálny diaľkový ovládač používať s televízorom, pred stlačením iných ovládacích tlačidiel televízora stlačte tlačidlo TV. Keď je diaľkový ovládač v televíznom režime, tlačidlá sa rozsvietia až po stlačení.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prehľad univerzálneho diaľkového ovládača pre Xbox 360, alebo iným problémom?