Zariadenie USB pripojené ku konzole Xbox 360 nefunguje

Poznámka: Ďalšie informácie o používaní disku USB flash ako pamäťovej jednotky v konzole Xbox 360 nájdete v článku Používanie diskov USB flash v konzole Xbox 360. Ak chcete riešiť problémy s diskom USB flash, pozrite si článok Ukladacie zariadenia konzoly Xbox 360.

Zariadenie USB pripojené ku konzole Xbox 360 nemusí fungovať podľa očakávania z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov:

 • Zariadenie nie je kompatibilné s konzolou Xbox 360.
 • Kábel USB je nesprávne pripojený alebo chybný.
 • Konzola Xbox 360 nerozpoznala počas spustenia toto zariadenie.
 • Zariadenie USB vyžaduje externý zdroj napájania alebo je chybné.
 • Mechanizmus ochrany pred prepätím dočasne vypol port USB na konzole Xbox 360.
 • Port USB na konzole Xbox 360 je chybný.

Porty USB na konzole Xbox 360

Dva porty USB umiestnené na zadnej strane konzoly Xbox 360 (zobrazené na obrázku) a jeden na prednej:

Nákres časti zadnej strany konzoly Xbox 360 so zobrazeným komponentným konektorom a portami HDMI, Ethernet a USB.

Odpojenie ukladacieho zariadenia USB z portu USB na prednej strane konzoly Xbox 360:

Nákres konzoly Xbox 360 spolu s ukladacím zariadením USB, ktoré je práve odpájané z prednej časti

Riešenia

Ak chcete vyriešiť problémy so zariadeniami USB, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Poznámka: Po každom riešení otestuje zariadenie USB, aby ste zistili, či funguje. Ak sa pomocou prvého riešenia problém neodstráni, prejdite na ďalšie riešenie.

Riešenie č. 1: Overenie, či je zariadenie kompatibilné s konzolou Xbox 360

S konzolou Xbox 360 sú kompatibilné tieto zariadenia:

 • oficiálne príslušenstvo konzoly Xbox 360,
 • väčšina klávesníc USB,
 • väčšina digitálnych fotoaparátov,
 • mnoho prenosných prehrávačov hudby,
 • mnoho ukladacích zariadení.

Kompatibilitu zariadenia s konzolou Xbox 360 overte u výrobcu zariadenia.

Riešenie č. 2: Riešenie problémov so zariadením USB

Ak je zariadenie USB kompatibilné s konzolou Xbox 360, vyriešte problém s pripojením USB:

 1. Reštartujte konzolu Xbox 360.
 2. Odpojte zariadenie z portu USB a vypnite konzolu. Po 5 až 10 sekundách znova zapnite konzolu. Po reštartovaní konzoly pripojte zariadenie k portu USB.
 3. Vypnite konzolu, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky, znova pripojte napájací kábel a potom znova zapnite konzolu.
 4. Odpojte od konzoly všetky nepotrebné zariadenia.
 5. Určte, či zariadenie USB vyžaduje samostatný zdroj napájania. Ak áno, pripojte zdroj napájania.
 6. Zapojte zariadenie USB do iného portu USB na konzole. Ak zariadenie funguje v inom porte USB, konzola Xbox 360 môže vyžadovať servis.

Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Ďalšie informácie

Porty USB na konzole Xbox 360 sú vybavené mechanizmom ochrany pred prepätím, aby sa znížilo riziko poškodenia. K prepätiu môže dôjsť v prípade, ak sa zariadenie USB pripojené ku konzole snaží z portu USB čerpať príliš veľa energie. V takýchto situáciách sa port USB dočasne vypne, aby sa zabránilo poškodeniu. Po odpojení zariadenia sa nastavenia portu USB obnovia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zariadenie USB pripojené ku konzole Xbox 360 nefunguje, alebo iným problémom?