Používanie predlžovacích káblov a rozbočovačov USB so senzorom Kinect konzoly Xbox 360

Pripojenie senzora

Kábel senzora Kinect by mal byť pripojený priamo k zadnej strane konzoly Xbox 360. Senzor Kinect nepripájajte ku konzole pomocou rozbočovača USB ani predlžovacieho kábla USB. Pozrite si článok Nastavenie senzora Kinect v konzole Xbox 360.

Ak kábel senzora nie je dostatočne dlhý pre vaše podmienky, môžete použiť predlžovací kábel licencovaný spoločnosťou Microsoft.

Používanie adaptéra bezdrôtovej siete s pôvodnou konzolou Xbox 360

Zobrazuje sa pôvodná konzola Xbox 360 s káblom pripojeným do portu USB v pravej prednej časti a do bezdrôtového adaptéra v ľavej zadnej časti.

Používanie adaptéra bezdrôtovej siete, ak máte senzor Kinect:

  1. Pripojte adaptér bezdrôtovej siete k zadnej strane konzoly.
  2. Ku káblu adaptéra bezdrôtovej siete pripojte predlžovací kábel.
  3. Predlžovací kábel zapojte do portu USB na prednej strane konzoly.

Tento kábel sa dodáva s väčšinou senzorov Kinect. V prípade potreby si môžete objednať predlžovací kábel senzora Kinect pre konzolu Xbox 360.

Používanie prehrávača HD DVD Player pre Xbox 360

Odpojte prehrávač HD DVD Player pre Xbox 360 zo zadnej strany konzoly Xbox 360 a potom ho zapojte do portu USB na prednej strane konzoly.

Kábel senzora Kinect nezapájajte do zadnej strany prehrávača HD DVD Player pre Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie predlžovacích káblov a rozbočovačov USB so senzorom Kinect konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?