Používanie gest na ovládanie senzora Kinect v sede

Najvhodnejší postup

Pri väčšine hier pre senzor Kinect sa vyžaduje, aby ste počas hrania stáli. Kým však sedíte, môžete ovládať panel Xbox pomocou gest. Používanie senzora Kinect pomocou panela Xbox.

Riešenie problémov s používaním gest v sede

Najnovší softvér konzoly obsahuje zlepšenia na lepšie sledovanie rúk v sede. Ak má senzor Kinect problémy so sledovaním gest, vyskúšajte niektoré z tipov uvedených nižšie.

Seďte vzpriamene

Seďte vzpriamene s tvárou otočenou vpred, aby senzor Kinect mohol sledovať vaše ruky, plecia a hlavu. Pri používaní gest musíte dlane otočiť k senzoru.

Ak máte hlbokú stoličku alebo stoličku s vysokým operadlom, senzor Kinect môže mať problém rozlíšiť medzi stoličkou a vašimi plecami a ramenami. Ak budete sedieť vzpriamene s tvárou vpred, sledovanie by sa malo zlepšiť.

Vyčistite si herný priestor

Skontrolujte, či medzi sa medzi vami a senzorom nenachádzajú žiadne objekty. Ak sa napríklad medzi vami a senzorom nachádza podnožka či stôl s nejakými predmetmi, senzor Kinect vás nemusí rozpoznať.

Optimalizácia umiestnenia senzora

Skontrolujte, či je senzor Kinect umiestnený 1,8 m až 2,4 m od vás.

Senzor umiestnite 0,6 m až 1,8 m od podlahy. V ideálnom prípade by mal byť senzor 15 cm nad alebo pod televízorom.

Poznámka: Keďže počas hrania v sede potrebuje senzor Kinect snímať iba vašu hlavu, ramená a trup, môžete pri senzore sedieť bližšie než pri hraní v stoji.

Spustenie ladenia senzora Kinect

Postupujte takto:

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  1. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Kinect Tuner (Ladenie senzora Kinect).
  2. Vyberte položku Tracking (Sledovanie) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skúste sa postaviť

Ak stále pretrvávajú problémy s používaním gest v sede, skúste sa postaviť, aby ste zistili, či gestá fungujú v stoji.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie gest na ovládanie senzora Kinect v sede, alebo iným problémom?