Používanie USB kľúčov s Xboxom 360

Používanie USB kľúča na ukladanie obsahu z Xboxu

USB kľúč môžete naformátovať a používať ako ukladacie zariadenie na obsah z Xboxu 360 s kapacitou až 2 TB.

Minimálne požiadavky na USB

Ak chcete s konzolou Xbox 360 používať USB kľúč, ten musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Minimálna ukladacia kapacita 1 GB
 • Formát systému súborov Windows FAT32

Poznámka: Ak ste zariadenie naformátovali vo Windowse použitím systému súborov FAT16 alebo NTFS, pravdepodobne ho budete môcť vo Windowse preformátovať použitím systému FAT32. Formáty pre počítače Macintosh a systém Linux nefungujú.

Upozornenie: Používanie USB kľúča, ktorý nespĺňa minimálne požiadavky, môže značne ovplyvniť výkon konzoly.

Formátovanie USB kľúča

Skôr než USB kľúč naformátujete ako ukladacie zariadenie Xboxu, skontrolujte, či používate najnovšiu aktualizáciu softvéru konzoly. Pozrite si článok Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Poznámka: Ak sa vám zobrazí hlásenie Nemožno konfigurovať, USB kľúč nespĺňa minimálne požiadavky na USB.

Ak chcete formátovať USB kľúč, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapojte USB kľúč do portu USB na prednej strane konzoly.
 2.  Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 3. Vyberte nastavenia a potom položku Nastavenia systému.
 4. Vyberte položku Úložisko alebo Pamäť.
 5. Vyberte položku Ukladacie zariadenie USB.
 6. Vyberte jednu z možností Konfigurovať alebo Prispôsobiť a naformátujte USB zariadenie na obsah z Xboxu.

Poznámka: Ak na USB kľúči nie je aspoň 1 GB voľného miesta, tieto možnosti nebudú na obrazovke k dispozícii. V takom prípade použite iný USB kľúč.

Obrazovka Konfigurácia zariadenia USB obsahuje možnosti Prispôsobiť a Konfigurovať, ktoré sú zvýraznené.
 • Konfigurovať:USB kľúč sa vymaže a nakonfigurujú sa 2 TB miesta na ukladanie údajov z Xboxu. Vyberte možnosť Konfigurovať a potom potvrďte, že chcete vymazať všetky údaje na USB kľúči.
 • Prispôsobiť:Nakonfiguruje sa časť USB kľúča (maximálne 2 TB).
 1. Vyberte položku Prispôsobiť.
 2. Premiestnením posúvača Vyhradený ukladací priestor vyberte množstvo miesta, ktoré chcete používať na ukladanie údajov z Xboxu.
  Poznámka: 512 MB je vyhradených na systémové účely.
Vzorová obrazovka Prispôsobiť konfiguráciu s jazdcom zobrazujúcim 768 MB ukladacieho priestoru vyhradeného pre Xbox
 1. Vyberte položku Konfigurovať.
 2. Konzola otestuje USB kľúč, aby sa zistilo, či s ňou správne funguje. Ak USB kľúč prejde týmto testom, môžete ho používať.

  Poznámka: Ak použijete USB kľúč s nižšou než odporúčanou rýchlosťou, môže sa znížiť výkon a kvalita hier. Ak chcete zrušiť operáciu a vyskúšať iný USB kľúč, vyberte položku Zrušiť.

 3. Váš USB kľúč je pripravený na používanie a v zozname Ukladacie zariadenia sa zobrazí ako Ukladacie zariadenie USB.

USB zariadenie môžete odteraz používať ako ktorékoľvek iné ukladacie zariadenie konzoly Xbox. Informácie o kopírovaní a presúvaní obsahu medzi ukladacími zariadeniami nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a doplnkov pre avatara v konzole Xbox. Do konzoly Xbox 360 môžete naraz zapojiť iba dva USB kľúče.

Poznámka: Informácie uložené na USB kľúč v konzole Xbox 360 nemožno zobraziť ani otvoriť v počítači.

Čo na tieto témy hovoria iní používatelia?

Ak chcete zistiť, čo na tieto témy hovoria iní používatelia, alebo ak sa chcete spýtať vlastné otázky, navštívte Fóra podpory pre Xbox – Konzola Xbox 360 a príslušenstvo.

Obsah fór podpory pre Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte URL adresu do online prekladacieho nástroja, napríklad do programu Bing Translator.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie USB kľúčov s Xboxom 360, alebo iným problémom?