Zdieľať túto stránku

Používanie diskov USB flash v konzole Xbox 360

Používanie disku USB flash na ukladanie obsahu konzoly Xbox

Disk USB flash môžete naformátovať a používať ako ukladacie zariadenie konzoly Xbox 360 s kapacitou až 2 terabajty (TB) obsahu.

Poznámka: Ak ste zariadenie naformátovali v systéme Windows s použitím systému súborov FAT16 alebo NTFS, pravdepodobne ho budete môcť naformátovať v systéme Windows s použitím systému FAT32. Formáty pre počítače Macintosh a systém Linux nefungujú.

Minimálne požiadavky na zariadenia USB

Ak chcete s konzolou Xbox 360 používať disk USB flash, disk USB flash musí spĺňať tieto požiadavky:

 • Minimálna ukladacia kapacita 1 GB
 • Formát systému súborov Windows FAT32

Poznámka: Ak ste zariadenie naformátovali v systéme Windows s použitím systému súborov FAT16 alebo NTFS, pravdepodobne ho budete môcť naformátovať v systéme Windows s použitím systému FAT32. Formáty pre počítače Macintosh a systém Linux nefungujú.

Upozornenie: Používanie disku USB flash, ktorý nespĺňa minimálne požiadavky, môže značne ovplyvniť výkon konzoly.

Formátovanie disku USB flash

Skôr než disk USB flash naformátujete ako ukladacie zariadenie konzoly Xbox, skontrolujte, či používate najnovšiu aktualizáciu softvéru konzoly. Pozrite si článok Získanie novej aktualizácie konzoly Xbox 360.

Môžete naformátovať až 2 TB miesta na disku USB flash, ktoré sa bude používať na ukladanie údajov konzoly Xbox.

Poznámka: Ak sa zobrazí hlásenie „Nemožno konfigurovať“, disk USB flash nespĺňa minimálne požiadavky na zariadenia USB.

Ak chcete formátovať disk USB flash, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapojte disk USB flash do portu USB na prednej strane konzoly.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
Obrázok znázorňuje ruku držiacu ovládač pre Xbox 360 s prstom, ktorý sa chystá stlačiť stredové tlačidlo sprievodcu
 1. Vyberte položku settings (nastavenia) a potom položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladacie zariadenia) alebo Memory (Pamäť).
Obrazovka systémových nastavení so zvýraznenou možnosťou Storage (Úložisko)
 1. Vyberte položku USB Storage Device (Ukladacie zariadenie USB).
Obrazovka Storage Devices (Ukladacie zariadenia) so zvýraznenou položkou USB Storage Device (Ukladacie zariadenie USB)
 1. Vyberte možnosť Configure Now (Konfigurovať) alebo Customize (Prispôsobiť) a naformátujte disk USB flash pre obsah konzoly Xbox.

Poznámka: Ak na disku USB flash nie je aspoň 1 gigabajt (GB) voľného miesta, možnosti na obrazovke sú nedostupné. V takom prípade použite iný disk USB flash.

Obrazovka Configure USB Device (Konfigurácia zariadenia USB) obsahuje možnosti Customize (Prispôsobiť) a Configure Now (Konfigurovať), ktoré sú zvýraznené.
 • Configure Now (Konfigurovať): Disk USB flash sa vymaže a nakonfigurujú sa 2 TB miesta na ukladanie údajov konzoly Xbox. Vyberte možnosť Configure Now (Konfigurovať) a potom potvrďte, že chcete vymazať všetky údaje na disku USB flash.
 • Customize (Prispôsobiť): Nakonfiguruje sa časť disku USB flash (maximálne 2 TB).
 1. Vyberte položku Customize (Prispôsobiť).
 2. Premiestnením jazdca Reserved Storage (Vyhradený ukladací priestor) vyberte množstvo miesta, ktoré chcete používať na ukladanie údajov konzoly Xbox.
  Poznámka: 512 MB je vyhradených na systémové účely.
Vzorová obrazovka Customize Configuration (Prispôsobiť konfiguráciu) s jazdcom zobrazujúcim 768 MB ukladacieho priestoru na účely konzoly Xbox
 1. Vyberte položku Configure (Konfigurovať).
 2. Konzola otestuje disk USB flash, aby sa zistilo, či správne funguje s konzolou. Ak disk USB flash prejde týmto testom, môžete ho používať.

  Poznámka: Ak použijete disk USB flash s nižšou než odporúčanou rýchlosťou, môže sa znížiť výkon a kvalita hier. Ak chcete zrušiť operáciu a vyskúšať iný disk USB flash, vyberte položku Cancel (Zrušiť).

 3. Váš disk USB flash je pripravený na používanie a v zozname na obrazovke Storage Devices (Ukladacie zariadenia) sa zobrazí ako USB Storage Device (USB dátové úložisko).
Obrazovka Storage Devices (Ukladacie zariadenia) so zvýraznenou položkou USB Storage Device (Ukladacie zariadenie USB)

Disk USB flash môžete odteraz používať ako ktorékoľvek iné ukladacie zariadenie konzoly Xbox. Informácie o kopírovaní a presúvaní obsahu medzi ukladacími zariadeniami nájdete v článku Kopírovanie, premiestňovanie alebo odstraňovanie uložených hier, profilov a doplnkov pre avatara v konzole Xbox. Do konzoly Xbox 360 môžete naraz zapojiť iba dva disky USB flash.

Poznámka: Informácie uložené na disk USB flash v konzole Xbox 360 nemožno zobraziť ani otvoriť v počítači.

Čo na tieto témy hovoria iní používatelia?

Ak chcete zistiť, čo na tieto témy hovoria iní používatelia, alebo ak sa chcete spýtať vlastné otázky, navštívte fóra podpory služby Xbox a pozrite si tieto konverzácie:

Obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja online, napríklad do programu Bing Translator.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie diskov USB flash v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku