Videokomunikácia v konzole Xbox 360

Nastavenie funkcie Video Kinect (Videokomunikácia)

Prostredníctvom funkcie Videokomunikácia môžete uskutočňovať živé videorozhovory s priateľmi v službe Xbox Live.

Používanie funkcie Videokomunikácia vyžaduje...
 • senzor Kinect alebo videokameru pre Xbox Live a slúchadlá,
 • členstvo Xbox Live (pre konzolu Xbox 360 sa vyžaduje zlaté členstvo).

Nastavenie funkcie Video Kinect (Videokomunikácia)

Funkciu Video Kinect (Videokomunikácia) môžete nájsť v niektorom z týchto umiestnení a nastaviť ju tam:

 • Prejdite do ponuky Social (Sociálne siete), vyberte položku Friends (Priatelia), vyberte jedného zo svojich priateľov, použitím smer. ovl. prejdite vpravo a zvoľte možnosť Invite to Video Kinect (Pozvať na videokomunikáciu).
 • Stlačte tlačidlo sprievodcu, vyberte položku Chat & IM (Rozhovor a okamžité správy) a nakoniec položku Video Kinect (Videokomunikácia).
 • Prejdite do ponuky Apps (Aplikácie), vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie), položku Social (Sociálne siete) a potom možnosť Video Kinect (Videokomunikácia).

Používanie funkcie Video Kinect (Videokomunikácia)

 1. V konzole sa prihláste do služby Xbox Live.
 2. Prejdite do časti apps (aplikácie).
 3. Postupne vyberte položky Browse Apps (Prehľadávať aplikácie), Social (Sociálne siete) a Video Kinect (Videokomunikácia).
 4. Vyberte položku More Friends (Ďalší priatelia) a potom vyhľadajte osobu, s ktorou sa chcete rozprávať.

V tom istom čase sa môžete rozprávať iba s jedným priateľom.

Prijatie pozvania na videokomunikáciu
Keď vás niekto pozve na videorozhovor, na televíznej obrazovke sa zobrazí správa. Ak chcete prijať pozvanie a začať rozhovor s priateľom, postupujte takto:
 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Vyberte položku Messages (Správy).
 3. Vyberte správu od priateľa.
 4. Výberom položky Accept Video Kinect Invite (Prijať pozvanie na videokomunikáciu) začnite rozhovor.

Možnosti videokomunikácie
Ak chcete zobraziť možnosti videokomunikácie, stlačte tlačidlo Y na ovládači:

 • Auto Zoom (Automaticky priblížiť): slúži na sledovanie pohybu a na vaše umiestnenie do stredu obrazovky (táto možnosť je predvolene zapnutá).
 • Kinect Guide (Sprievodca senzora Kinect ): prejde do sprievodcu senzora Kinect.
 • Pause (Pozastaviť): slúži na pozastavenie videorozhovoru.
 • Cancel (Zrušiť): slúži na zrušenie videorozhovoru.

Riešenie problémov s funkciou Video Kinect (Videokomunikácia)

Nemožno spustiť rozhovor v rámci funkcie Video Kinect (Videokomunikácia)

Ak má konzola Xbox problémy s pripojením k službe Xbox Live, otestuje pripojenie:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo názov svojej bezdrôtovej siete (ak sa zobrazí výzva).
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live). Ak narazíte na chybu pripojenia, skúste použiť sprievodcu Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live.

Funkcia Video Kinect (Videokomunikácia) nefunguje plynule alebo sa neprenáša obraz

Videokomunikácia je najplynulejšia pri dobrom osvetlení miestnosti. Ak sa obraz neprenáša plynulo, skúste zosilniť osvetlenie miestnosti. Ďalšou príčinou môže byť nedostatočná rýchlosť pripojenia na internet. Funkcia Video Kinect (Videokomunikácia) funguje najlepšie, ak máte vy aj váš priateľ vysokorýchlostné pripojenie na internet (aspoň 540 kb/s). Na dosiahnutie najlepšieho výkonu sa odporúča rýchlosť odovzdávania a preberania 700 kb/s. Pomoc nájdete v článku Riešenie pomalej odozvy služby Xbox Live.

Obraz sa prenáša, ale neprenáša sa zvuk

Ak na rozhovor používate senzor Kinect, odpojte káblové alebo bezdrôtové slúchadlá. Videokomunikácia funguje najlepšie, ak máte vy aj váš priateľ vysokorýchlostné pripojenie na internet. Ak problémy pretrvávajú, pozrite si článok Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live.

Funkcia Video Kinect (Videokomunikácia) je pre príslušný profil zablokovaná

Videokomunikáciu nemožno spustiť, ak ste v konzole prihlásení pomocou profilu s rodičovskou kontrolou (videokomunikácia je pre detské kontá predvolene obmedzená). Ak chcete zmeniť nastavenia týkajúce sa bezpečnosti online, pozrite si článok Bezpečnosť online a nastavenia ochrany osobných údajov pre detské kontá v konzole Xbox 360.

Požaduje sa zlaté členstvo Xbox Live

Ak je vaša menovka hráča spojená so zlatým členstvom Xbox Live a zobrazuje sa toto hlásenie, ukončite videokomunikáciu a skúste ju spustiť znova.

Nezobrazujú sa všetci priatelia

 • Priateľov v službe Xbox Live uvidíte, iba ak budú online.
 • Máte viac než jedno konto Microsoft? V takom prípade sa skúste prihlásiť pomocou iného konta, aby ste zistili, či sú s ním vaši priatelia spojení. Ak chcete zmeniť konto Microsoft priradené k vašej menovke hráča, prečítajte si článok Technická podpora pre kontá Microsoft.

Máte naďalej problémy?

Ak žiadna z tém neobsahuje riešenie vášho problému, odstráňte a znova nainštalujte klienta Video Kinect (Videokomunikácia). Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu, prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 2. Vyberte položku Storage (Ukladací priestor).
 3. Vyberte ukladacie zariadenie.
 4. Vyberte položku Games (Hry).
 5. Vyberte položku Video Kinect (Videokomunikácia).
 6. Vyberte jednotlivé položky v zozname a potom vyberte položku Delete (Odstrániť).
 7. Po odstránení položiek klienta Video Kinect (Videokomunikácia) sa vráťte do zoznamu Friends (Priatelia).
 8. Vyberte položku Invite to Video Kinect (Pozvať na videokomunikáciu) a zvoľte opätovné prevzatie klienta.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Videokomunikácia v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?