Riešenie problémov s káblovými slúchadlami Xbox 360

Pri používaní káblových slúchadiel Xbox 360 sa môže vyskytnúť niektorý z týchto problémov:

 • Nepočujete žiadny zvuk zo slúchadla.
 • Ostatní hráči vás nepočujú.
 • Počas hrania hry počujete ozvenu alebo hluk.

Tieto problémy sa môžu vyskytovať v prípade, keď:

 • Port pripojenia je znečistený.
 • Nesprávne ste nakonfigurovali nastavenia ochrany osobných údajov alebo rodinné nastavenia.
 • Káblové slúchadlá Xbox 360 sú poškodené.

Poznámka: Káblové slúchadlá Xbox 360 možno použiť iba s licencovanými zariadeniami Xbox 360. Slúchadlá nemožno použiť so žiadnym iným zariadením. Konzola Xbox 360 neprenáša zvuky ani hudbu hry cez káblové slúchadlá Xbox 360.

Riešenia

Ak chcete tieto problémy odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Nepočujete žiadny zvuk z káblových slúchadiel Xbox 360

Skontrolujte a vyčistite hardvér konzoly Xbox

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či sa na slúchadlách, kábli a konektore nenachádzajú viditeľné poškodenia.
 2. Skontrolujte, či sa na konektore slúchadiel nenachádzajú nečistoty. Na vyčistenie konektora použite vatový tampón namočený do čistého liehu.
 3. Overte, či ovládač pre Xbox 360 funguje správne. Overte, či môžete pomocou ovládača zapnúť a vypnúť konzolu.
 4. Pevne vložte konektor káblových slúchadiel Xbox 360 do rozširujúceho portu, ktorý sa na ovládači nachádza pod smerovým ovládačom a pravou páčkou.

Otestujte slúchadlá

Nahrajte a vypočujte si novú hlasovú správu:

 1. Na ovládači pre Xbox 360 stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Messages (Správy) a stlačte tlačidlo A .
 3. Vyberte položku Create New (Vytvoriť novú) a stlačte tlačidlo A .
 4. Vyberte položku Message (Správa) a stlačte tlačidlo A .
 5. Vyberte menovku hráča a stlačte tlačidlo A .
 6. Vyberte položku Add Voice (Pridať hlas) a stlačte tlačidlo A .
 7. Nasaďte si káblové slúchadlá Xbox 360.
 8. Ak chcete spustiť nahrávanie správy, vyberte tlačidlo nahrávania (ikona kruhu) a stlačte tlačidlo A .
 9. Rozprávajte zreteľne do mikrofónu a nahrávajte svoj hlas 5 až 15 sekúnd.
 10. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte tlačidlo zastavenia (ikona štvorca) a stlačte tlačidlo A .
 11. Vyberte tlačidlo prehrávania (šípka doprava) a stlačte tlačidlo A .
 12. Vypočujte si svoju nahrávku:
  • Ak možno vypočuť nahratú správu, slúchadlá fungujú správne. Ak vaše slúchadlá nefungujú správne pri ich použití v službe Xbox Live, pravdepodobne musíte nakonfigurovať položku Family Settings (Rodinné nastavenia). Prejdite do nasledujúcej časti.
  • Ak nahratú správu nemožno počuť, pravdepodobne je mikrofón stlmený alebo hlasitosť slúchadla je nastavená na príliš nízku hodnotu. Overte, či sú ovládacie prvky správne nastavené.

Konfigurácia rodinných nastavení

Poznámka: Ak na konzole nastavíte profil pre dieťa, vďaka rodinným nastaveniam môže vlastník rodičovského profilu kontrolovať, kto môže komunikovať s detským profilom v službe Xbox Live. V rodinných nastaveniach môžete povoliť komunikáciu v profile dieťaťa. Predvoleným nastavením pre používateľov mladších ako 17 rokov je možnosť Iba priatelia.

Ak chcete konfigurovať rodinné nastavenia, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa pomocou účtu Xbox Live, s ktorým máte problémy.
 2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
 3. Vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
 4. Vyberte položku Customize (Prispôsobiť).
 5. V časti Activity (Aktivita) vyberte položku Voice and Text (Hlas a text) a potom vyberte buď položku Everyone (Každý), alebo Friends Only (Iba priatelia).

Skontrolujte, či je správne nastavená hlasitosť pre káblové slúchadlá Xbox 360

 • Zvýšte hlasitosť slúchadiel. Ak chcete upraviť hlasitosť, otočte ovládač hlasitosti na konektore kábla slúchadiel.
 • V oblasti Personal Settings (Osobné nastavenia) skontrolujte, či je úroveň hlasitosti nastavená správne alebo či ste stlmili hlasitosť. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Na ovládači pre Xbox 360 stlačte tlačidlo sprievodcu .
  2. Posuňte sa doprava na položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku Preferences (Preferencie).
  4. Vyberte položku Voice (Hlas).
  5. Ak chcete vypnúť možnosť stlmenia, vyberte položku Mute (Stlmiť) a potom stlačte tlačidlo A .
  6. Ak nie je hlasitosť stlmená, zvýšte hlasitosť. Vyberte panel hlasitosti a potom stlačte smerový ovládač alebo ľavú páčku.

Ak sa pomocou týchto krokov problém nevyrieši, pravdepodobne budete musieť vymeniť káblové slúchadlá Xbox 360.

Ostatní hráči vás nepočujú

Ak vás ostatní hráči nepočujú, najskôr skontrolujte, či nie je prepínač mikrofónu prepnutý do polohy Stlmené. Prepínač mikrofónu sa nachádza na konektore slúchadiel Xbox 360.

Poznámka: V príručke k hre vyhľadajte informácie, či musíte stlačiť tlačidlo na komunikáciu s ostatnými hráčmi počas hrania hry.

Ak prepínač mikrofónu nie je prepnutý do polohy Stlmené, v oblasti Personal Settings (Osobné nastavenia) skontrolujte, či je úroveň hlasitosti nastavená správne a či ste hlasitosť nestlmili. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na ovládači pre Xbox 360 stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Posuňte sa doprava na položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku Preferences (Preferencie).
 4. Vyberte položku Voice (Hlas).
 5. Skontrolujte, či nie je vybratá možnosť Mute (Stlmiť). Ak chcete vypnúť možnosť stlmenia, vyberte položku Mute (Stlmiť) a potom stlačte tlačidlo A .
 6. Zvýšte hlasitosť. Ak chcete upraviť hlasitosť, vyberte panel hlasitosti a potom stlačte smerový ovládač  alebo ľavú páčku .

Ak sa pomocou týchto krokov problém nevyrieši, pravdepodobne budete musieť vymeniť slúchadlá Xbox 360.

Počas hrania hry počujete ozvenu alebo hluk

Poznámka: Efekt ozveny vzniká na strane rozprávajúcej osoby a nemusí vznikať na strane osoby, ktorá ozvenu počuje. Ak napríklad ozvenu počujete iba vtedy, keď rozpráva iná osoba, problém sa týka pripojenia slúchadiel tejto osoby, nie vašich slúchadiel.

Ozvenu alebo hluk počas hrania hry môžu spôsobovať nasledujúce podmienky:

 • Mikrofón rozpozná hluk v okolí. Zahŕňa to aj prenos hlasu, ktorý pochádza zo slúchadla.
 • Zástrčka slúchadiel nie je úplne zasunutá do ovládača.
 • Používate bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 a úrovne nabitia batérií v jednotke sú nízke.

Ak vy alebo iní hráči počujú ozvenu alebo iný hluk počas hrania hry, vyskúšajte niektoré z týchto riešení:

 • Znížte hlasitosť televízora alebo stereofónneho systému.
 • Odpojte slúchadlá od ovládača a znova ich pripojte.
 • Vyčistite zástrčku na kábli slúchadiel pomocou čistej handričky a potom slúchadlá znova pripojte k ovládaču.
 • Otestujte slúchadlá ich pripojením k inému ovládaču, ak je to možné.
 • Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox 360, vymeňte batérie typu AA alebo znova nabite nabíjateľnú batériu Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s káblovými slúchadlami Xbox 360, alebo iným problémom?