Zdieľať túto stránku

Inštalácia adaptéra bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360

Prehľad

Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 je kompatibilný s pôvodnou konzolou Xbox 360 aj s konzolou Xbox 360 S. Ak je konzola vzdialená od bezdrôtového prístupového bodu, pripojením adaptéra bezdrôtovej siete ku konzole Xbox 360 S môžete zlepšiť intenzitu signálu a šírku pásma.

Poznámka: Pri používaní tohto adaptéra sa vypne interné bezdrôtové rozhranie konzoly Xbox 360 S.

Ak má konzola Xbox 360 podporovať adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360, musíte aktualizovať jej softvér. Ak ste sa k službe Xbox Live pripojili po 28. októbri 2009, táto aktualizácia softvéru by už v konzole mala byť nainštalovaná, takže stačí nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia. Postup nájdete v časti Bezdrôtové pripojenie k službe Xbox Live.

Ak ste sa po 28. októbri 2009 ešte nepripojili k službe Xbox Live, budete musieť v konzole Xbox 360 nainštalovať požadovaný softvér pomocou inštalačného disku dodaného s adaptérom bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360.

 

Inštalácia softvéru pre adaptér bezdrôtovej siete N

 1. Ak je adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 zapojený do konzoly, odpojte ho.

 2. Do konzoly Xbox 360 vložte inštalačný disk dodaný s adaptérom bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360.

 1. Vypnite konzolu.

 2. Znova zapnite konzolu. Aktualizácia softvéru by sa mala automaticky spustiť. Ak sa aktualizácia softvéru nespustí automaticky, softvér je už pravdepodobne nainštalovaný.

  Poznámka: Ak sa zobrazí chybové hlásenie o zmiešaných médiách, pozrite si časť Chybové hlásenie o zmiešaných médiách nižšie.

 3. Po zobrazení výzvy na inštaláciu softvéru vyberte možnosť Yes, update now (Áno, aktualizovať).

 4. Ak je do zadnej strany konzoly zapojený sieťový kábel, odpojte ho.

 5. Po dokončení inštalácie zapojte adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 do portu USB na zadnej strane konzoly. (Informácie o pripojení a konfigurácii adaptéra bezdrôtovej siete nájdete na stránke Bezdrôtové pripojenie k službe Xbox Live.)

 6. Vyberte inštalačný disk z diskovej jednotky.

 7. Vypnite a znova zapnite konzolu.

 

Chybové hlásenie o zmiešaných médiách

Ak sa zobrazí chybové hlásenie o zmiešaných médiách, môže byť vypnuté automatické prehrávanie. Zapnite ho podľa týchto pokynov:

 1. V konzole prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).

 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).

 3. Vyberte položku Auto-Play (Automatické prehrávanie).

 4. Vyberte položku Enable (Zapnúť).

 5. Zopakujte postup inštalácie adaptéra bezdrôtovej siete (uvedený vyššie).

Ak sa chybové hlásenie o zmiešaných médiách zobrazuje aj naďalej, nastavte spúšťanie z média Disc (Disk). Postupujte takto:

 1. V konzole prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).

 2. Vyberte položku Console Settings (Nastavenia konzoly).

 3. Vyberte ponuku Startup and Shutdown (Spustenie a vypnutie).

 4. Vyberte položku Startup (Spustenie).

 5. Vyberte položku Disc (Disk).

 6. Zopakujte postup inštalácie adaptéra bezdrôtovej siete (uvedený vyššie).

Konfigurácia adaptéra bezdrôtovej siete

Po nainštalovaní požadovaného softvéru nakonfigurujte adaptér bezdrôtovej siete. Navštívte stránku Bezdrôtové pripojenie k službe Xbox Live.

Dôležité: Adaptér bezdrôtovej siete sa nepokúšajte opraviť. Konzolu Xbox 360 alebo príslušenstvo odneste predajcovi na opravu alebo servis, až keď vám to nariadi pracovník technickej podpory pre konzoly Xbox. Konzolu Xbox 360, zdroj napájania ani akékoľvek iné príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať, opravovať ani upravovať. V opačnom prípade sa môžete vystaviť riziku vážneho zranenia alebo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. V záujme vašej vlastnej bezpečnosti spôsobí takáto činnosť neplatnosť záruky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia adaptéra bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku