Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s adaptérom bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360

Prehľad

Existujú dve verzie adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360:

Obrázok adaptéra bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360
Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360
Funguje s bezdrôtovými smerovačmi a prístupovými bodmi, ktoré podporujú štandardy 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n.
Obrázok adaptéra bezdrôtovej siete G pre konzolu Xbox 360
Adaptér bezdrôtovej siete G pre konzolu Xbox 360
Funguje s bezdrôtovými smerovačmi a prístupovými bodmi, ktoré podporujú štandardy 802.11a, 802.11b a 802.11g.

Poznámka: Konzola Xbox 360 obsahuje vstavanú funkciu Wi-Fi, a preto sa adaptér bezdrôtovej siete nevyžaduje.

Na tejto stránke

Konzola Xbox 360 nezistí bezdrôtovú sieť

Konzola prijíma slabý signál bezdrôtovej siete

Indikátor stavu na adaptéri mení svoju farbu, nesvieti alebo bliká

Ak indikátor na adaptéri:
Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 bez rozsvietených indikátorov

Nesvieti

Adaptér sa nenapája. Odpojte a potom znova zapojte konektor USB. Ak indikátor naďalej nesvieti, skúste adaptér zapojiť do portu USB na prednej strane konzoly. Ak v prednom porte USB adaptér funguje, pozrite si časť Adaptér bezdrôtovej siete funguje len v niektorých portoch USB.

Ak naďalej nefunguje, možno zlyhal hardvér adaptéra. Objednajte si nový adaptér zo servisného strediska Xbox online.

Poznámka: Môže sa vyžadovať registrácia produktu.

Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 s rozsvieteným zeleným indikátorom

Svieti na zeleno

Adaptér je pripojený k bezdrôtovému smerovaču, bráne alebo prístupovému bodu.

Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 s blikajúcim zeleným indikátorom

Bliká na zeleno

Čierny adaptér s dvomi anténami (adaptér bezdrôtovej siete N): Adaptér sa pokúša pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 s rozsvieteným červeným indikátorom

Svieti na červeno

Čierny adaptér s dvoma anténami (adaptér bezdrôtovej siete N): Adaptér sa nerozpoznal. Skúste adaptér zapojiť do portu USB na prednej strane konzoly.

Sivý s jednou anténou (adaptér bezdrôtovej siete typu G): Adaptér je pripravený na ďalší krok: Otestujte pripojenie.

Adaptér bezdrôtovej siete N pre konzolu Xbox 360 s blikajúcim červeným indikátorom

Bliká na červeno

Možno zlyhal hardvér adaptéra. Objednajte si nový adaptér zo servisného strediska Xbox online.

Poznámka: Môže sa vyžadovať registrácia produktu.

Adaptér bezdrôtovej siete funguje len v niektorých portoch USB

Otestujte porty USB. Postupujte takto:

  1. Adaptér bezdrôtovej siete otestujte vo všetkých portoch USB na konzole Xbox 360.
  2. Ak adaptér funguje v jednom porte USB, ale nefunguje v inom, vyskúšajte pripojiť iné príslušenstvo k portu USB, ktorý nefunguje s adaptérom.
  3. Ak port USB nefunguje so žiadnym príslušenstvom, konzola môže vyžadovať opravu. Odošlite požiadavku na opravu online.

Nepoznám heslo bezdrôtovej siete

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s adaptérom bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku