Bezdrôtový volant pre konzolu Xbox 360

Informácie o nastavení a používaní

Bezdrôtový volant pre konzolu Xbox 360 vám umožní zažiť realistické a presné ovládanie vozidla a vďaka vibračnej odozve pocítiť každý hrboľ na ceste. Vďaka intuitívnym tlačidlám a spúšťam na bezdrôtovom volante získate kontrolu nad:

 • intuitívnym riadením využívajúcim snímače pohybu,
 • spúšťami zrýchľovania a brzdenia,
 • tlačidlami funkcií pre konkrétnu hru:
  • tlačidlá A, B, X, Y
  • smerový ovládač
  • tlačidlá sprievodcu, START a BACK

 • vibračnou odozvou.

Bezdrôtový volant

Nastavenie

Funkcie a nastavenie bezdrôtového volantu

Pozrite si video „Funkcie a nastavenie bezdrôtového volantu“. Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Krok č. 1: inštalácia softvéru bezdrôtového volantu

Softvérové ovládače bezdrôtového volantu najjednoduchšie nainštalujete pripojením konzoly k službe Xbox Live. Ak už je konzola pripojená k službe Xbox Live, ste pripravení na krok č. 2.

Ak konzola nie je pripojená k službe Xbox Live, postupujte podľa týchto krokov:

 • Vložte disk so softvérovými ovládačmi alebo herný disk dodaný s bezdrôtovým volantom. Po zobrazení výzvy na aktualizáciu konzoly vyberte možnosť aktualizácie softvéru (ak sa výzva nezobrazí, softvér je aktuálny). Po aktualizácii prejdite na krok č. 2.
 • Aktualizujte softvér konzoly. Po aktualizácii ste pripravení na krok č. 2.
Krok č. 2: vloženie batérií

Do bezdrôtového volantu vložte alkalické batérie typu AA (dodávajú sa s volantom) alebo plne nabité nikel-metal hydridové (NiMH) nabíjateľné batérie. Postupujte takto:

Na obrázku sa zobrazuje prst stláčajúci tlačidlo uvoľnenia batérie a šípka ukazujúca na odobratie krytu batérie z volantu.
 1. Obráťte volant naopak.
 2. Stlačením tlačidla uvoľnenia batérií otvorte dvierka batérií.
 3. Vložte dve nové batérie typu AA (LR6), pričom kladné (+) a záporné (–) póly otočte tak, ako je to znázornené vnútri priestoru na batérie. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, nepoužívajte nabíjateľné batérie typu AA.
 4. Vráťte dvierka batérií na miesto a zatlačením ich zaistite.

Poznámka: V bezdrôtovom volante nemožno nabíjať nabíjateľné batérie. Batérie musíte nabiť v nabíjačke.

Krok č. 3: pripojenie volantu ku konzole

Pripojenie volantu a konzoly:

 1. Zapnite konzolu.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo START alebo tlačidlo sprievodcu na volante, kým nezačnú blikať indikátory.
 3. Stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
Obrázok ukazuje na tlačidlo pripojenia na pôvodnej konzole Xbox 360 a konzolách Xbox 360 E a Xbox 360 S.
 1. Do 20 sekúnd stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na bezdrôtovom volante.
Šípka označuje tlačidlo pripojenia na zadnej strane volantu.

Počas pripájania ku konzole bliká indikátor na pravej rukoväti volantu. Po pripojení volantu ku konzole sa rozsvieti jeden segment na svetelnom prstenci v strede volantu (môže to trvať až 10 sekúnd).

Používanie bezdrôtového volantu pre konzolu Xbox 360

Ovládacie prvky volantu

Bezdrôtový volant pre konzolu Xbox 360 je vybavený tlačidlami, indikátormi a spúšťami, ktoré sa nachádzajú na rukovätiach a v strede volantu.

Stredové ovládacie prvky

V strede volantu sa nachádzajú tieto ovládacie prvky: tlačidlá START, BACK a tlačidlo sprievodcu. Tlačidlo sprievodcu obklopuje svetelný prstenec. Po pripojení volantu ku konzole sa rozsvieti jedna časť svetelného prstenca. Každému ďalšiemu volantu alebo ovládaču pripojenému ku konzole (maximálne štyrom) sa priradí jedna časť svetelného prstenca.

Tlačidlá START a BACK plnia rovnaké funkcie ako na ovládači konzoly Xbox.

Stlačením tlačidla sprievodcu zapnete konzolu. Keď je konzola zapnutá, stlačením tlačidla sprievodcu zobrazíte sprievodcu Xbox. Ak chcete konzolu vypnúť, stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo sprievodcu a potom potvrďte výber.

Ovládacie prvky na rukovätiach

Na rukovätiach sa nachádzajú tieto ovládacie prvky: spúšte zrýchľovania a brzdenia a tlačidlá A, B, X a Y.

 • Stlačením spúšte zrýchľovania na pravej rukoväti zrýchlite vozidlo.
 • Stlačením spúšte brzdenia na ľavej rukoväti spomalíte vozidlo.
 • Tlačidlá A, B, X a Y plnia rovnaké funkcie ako na ovládači konzoly Xbox.
 • Smerový ovládač plní rovnaké funkcie ako na ovládači konzoly Xbox.

Spustenie a používanie volantu

Ak volant používate s pretekárskymi hrami, plní funkciu automobilového volantu a ignoruje neželaný pohyb. Volant podporuje nakláňanie podľa troch osí, tieto akcie však nepodporujú všetky hry. Akcie podporované príslušnou hrou vyhľadajte v príručke k hre.

Spustenie volantu:

 1. Stlačte a podržte tlačidlo START alebo tlačidlo sprievodcu na volante, kým nezačnú blikať indikátory.
 2. Chvíľu počkajte na priradenie jednej časti svetelného prstenca.

Volant je pripravený na hranie.

Ak okolo tlačidla sprievodcu naďalej blikajú indikátory, pozrite si na tejto stránke tému Nastavenie alebo Riešenie problémov s volantom.

Kompatibilita s hrami

Používanie volantu s pretekárskymi hrami

Pozrite si video „Používanie volantu s pretekárskymi hrami“. Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Bezdrôtový volant je navrhnutý tak, aby fungoval s väčšinou pretekárskych hier pre konzolu Xbox. Keďže volant nie je vybavený postrannými tlačidlami, v niektorých herných tituloch využívajúcich postranné tlačidlá môžu byť niektoré funkcie obmedzené. Ak chcete získať informácie o funkcii postranných tlačidiel alebo zistiť, či hra umožňuje zmeniť priradenie funkcií ovládača, pozrite si príručku k hre.

Hranie hry Forza 4 pomocou volantu

Pozrite si video „Hranie hry Forza 4 pomocou volantu“. Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Riešenie problémov s volantom

Volant sa nezapne

Skontrolujte, či používate nové alkalické batérie typu AA alebo plne nabité nikel-metal hydridové (NiMH) nabíjateľné batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie.

Na volante neustále blikajú štyri indikátory

Keď po blikajúcich štyroch indikátoroch okolo tlačidla sprievodcu nasleduje striedavé blikanie, znamená to, že volant nie je pripojený ku konzole.

Ak volant pripájate ku konzole prvýkrát, pozrite si informácie v časti Nastavenie vyššie.

Ak ste už v minulosti pripojili volant ku konzole, postupujte takto:

 1. Stlačte a podržte tlačidlo START alebo tlačidlo sprievodcu na volante, kým nezačnú blikať indikátory.
 2. Volant by mal prestať blikať a mala by sa mu priradiť jedna časť svetelného prstenca.

Ak indikátory blikajú dlhšie než 15 sekúnd, vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Premiestnite volant bližšie ku konzole.
 • Konzolu a volant nepribližujte k veľkým kovovým predmetom, napríklad k registračným skriniam alebo chladničkám, na menej ako 90 cm.
 • Kovové predmety alebo nálepky na konzole alebo volante môžu rušiť príjem. Odstráňte tieto predmety a skúste zariadenie pripojiť znova.
 • Presvedčte sa, či je predná strana konzoly natočená smerom k volantu a od najbližšej steny.
 • Bezdrôtové telefóny (2,4 GHz), bezdrôtové siete LAN, bezdrôtové vysielače obrazu, mikrovlnné rúry a niektoré mobilné telefóny môžu brániť prevádzke volantu. Skúste tieto bezdrôtové zariadenia vypnúť alebo odpojiť a zistite, či sa potom volant úspešne pripojí ku konzole.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Bezdrôtový volant pre konzolu Xbox 360, alebo iným problémom?