Nastavenie a používanie bezdrôtového mikrofónu Xbox 360

Prehľad

Zistite, ako môžete nastaviť a používať bezdrôtový mikrofón Xbox 360.

Bezdrôtový mikrofón Xbox 360 je určený výhradne na používanie s konzolou Xbox 360. Informácie o používaní bezdrôtového mikrofónu Xbox 360 s konkrétnou hrou nájdete v príručke k hre.

Bezdrôtový mikrofón Xbox 360

Umiestnenie indikátorov a tlačidla napájania/pripojenia na bezdrôtovom mikrofóne Xbox 360

Nastavenie bezdrôtového mikrofónu Xbox 360

Skôr než budete môcť bezdrôtový mikrofón Xbox 360 používať s konzolou Xbox 360, musíte vykonať tieto kroky:

 • Vložte batérie. V mikrofóne sa používajú iba alkalické batérie typu AA (LR6) alebo plne nabité nikel-metal hydridové (NiMH) nabíjateľné batérie.
 • Poznámka: V mikrofóne nemožno nabíjať nabíjateľné batérie. Tieto batérie musíte nabiť vo vhodnej nabíjačke.

 • Vytvorte bezdrôtové pripojenie medzi mikrofónom a konzolou.

Ak chcete ovládať hru, musíte ku konzole pripojiť káblový alebo bezdrôtový ovládač (dodáva sa samostatne).

Vloženie batérií do bezdrôtového mikrofónu Xbox 360

Pri vkladaní batérií do mikrofónu alebo ich vyberaní z mikrofónu postupujte podľa týchto krokov:

 1. Časť mikrofónu na ochranu pred vetrom opatrne otočte proti smeru hodinových ručičiek (o jednu štvrtinu otočky).
 2. Časť na ochranu pred vetrom vytiahnite z tela mikrofónu.
 3. Odsuňte kryt batérií.
 4. Ak sú v priestore na batérie vložené staré batérie, vyberte ich.
Schéma znázorňuje, ako otvoriť bezdrôtový mikrofón Xbox 360.
 1. Do priestoru na batérie vložte dve nové alkalické batérie typu AA (LR6) alebo plne nabité nabíjateľné batérie typu NiMH.
 2. Zatvorte kryt batérií. Potom nasaďte časť mikrofónu na ochranu pred vetrom.
Schéma znázorňuje, ako po vložení batérií naskrutkovať vrchnú časť mikrofónu v smere hodinových ručičiek na základňu.

Pripojenie mikrofónu ku konzole

Naraz môžu byť ku konzole pripojené až štyri bezdrôtové mikrofóny Xbox 360 v závislosti od konfigurácie a podpory konkrétnej hry. Každému pripojenému mikrofónu sa priradí jeden kvadrant na indikátorovom prstenci, ktorý obklopuje tlačidlo napájania na prednej strane konzoly. Kvadrant sa však rozsvieti iba v prípade, ak je ku konzole pripojený aj ovládač.

Poznámky

 • Kvadrant sa rozsvieti iba v prípade, ak je ku konzole pripojený aj ovládač.
 • Ak sú ku konzole pripojené štyri bezdrôtové mikrofóny, spievať môžu len dve osoby. Zvyšné dva mikrofóny môžete používať ako bicie hudobné nástroje.

Ak chcete pripojiť mikrofón ku konzole, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapnite konzolu.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na mikrofóne, kým nezačnú blikať indikátory. Malo by to trvať približne tri sekundy.
Prst sa chystá stlačiť veľké tlačidlo napájania v spodnej časti bezdrôtového mikrofónu Xbox 360.
 1. Znova stlačte a podržte tlačidlo napájania na mikrofóne, kým indikátory nezačnú blikať rýchlo. Malo by to trvať približne tri sekundy. Teraz môžete mikrofón pripojiť ku konzole.
 2. Stlačte a pustite tlačidlo pripojenia na konzole.
Prst sa chystá stlačiť tlačidlo pripojenia na prednej strane konzoly Xbox 360 S. Prst sa chystá stlačiť tlačidlo pripojenia na prednej strane konzoly Xbox 360 E.
 1. Na konzole Xbox 360 S a Xbox 360 E: Keď indikátor okolo tlačidla napájania na konzole trikrát zabliká a keď indikátory na mikrofóne prestanú blikať, mikrofón je pripojený.

  Na pôvodnej konzole Xbox 360: Keď sa indikátory okolo tlačidla napájania na konzole roztočia a niekoľkokrát zablikajú a keď indikátory na mikrofóne prestanú blikať, mikrofón je pripojený.

 2. Zopakovaním krokov č. 1 až 5 môžete ku konzole pripojiť ďalšie mikrofóny, a to maximálne štyri bezdrôtové mikrofóny.

Poznámky

 • Po 15 minútach nečinnosti sa mikrofón prepne do režimu spánku. Keď ho začnete znova používať, automaticky sa zobudí.
 • Ak chcete mikrofón vypnúť, stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.
 • Pri ďalšom zapnutí konzoly bude mikrofón naďalej pripojený.
 • Mikrofón je v tom istom čase pripojený len k jednej konzole. Môžete ho kedykoľvek pripojiť k novej konzole, spojenie s predchádzajúcou konzolou sa však preruší.
 • Dosah mikrofónu je 10 metrov od konzoly. Tento dosah môžu skrátiť iné vysokofrekvenčné zariadenia, ako aj predmety umiestnené medzi mikrofónom a konzolou.
 • Keď je mikrofón mimo bezdrôtového dosahu, indikátory bliknú každú sekundu raz na zeleno, až kým mikrofón nebude opäť v dosahu.

Používanie bezdrôtového mikrofónu Xbox 360

Držanie mikrofónu

 • Ak chcete pri spievaní alebo rozprávaní dosiahnuť najlepšie výsledky, držte mikrofón 1 až 8 cm od úst.
 • Nefúkajte do mikrofónu ani neklepte priamo na časť mikrofónu na ochranu pred vetrom.

Používanie mikrofónu s inými ovládačmi

 • Spoločne s mikrofónmi môžete používať až dva káblové alebo bezdrôtové ovládače.
 • Bezdrôtový mikrofón Xbox 360 nebude fungovať, ak sú ku konzole pripojené káblové slúchadlá.
 • S výnimkou káblových slúchadiel neruší bezdrôtový mikrofón Xbox 360 žiadne existujúce pripojenia káblového ani bezdrôtového príslušenstva konzoly Xbox 360.

Indikátory na mikrofóne

 • Po zapnutí mikrofónu sa rozsvietia vstavané indikátory, ktoré takto signalizujú stav mikrofónu:
  • Zapnutý: indikátory zablikajú každú sekundu raz na zeleno
  • Pripája sa: indikátory zablikajú každú sekundu štyrikrát na zeleno
  • Pripojený: indikátory zablikajú na modro a potom prestanú
 • Pri nízkej úrovni nabitia batérií sa rozsvietia vstavané indikátory, ktoré takto signalizujú stav nabitia batérií:
  • Nízka úroveň: indikátory zablikajú každé tri sekundy raz na jantárovo
  • Kritická úroveň: indikátory zablikajú každú sekundu raz na jantárovo
 • Keď mikrofón presuniete mimo bezdrôtového dosahu konzoly, indikátory zablikajú každú sekundu raz na zeleno. Farba indikátorov sa môže meniť aj pri podporovaných herných tituloch.

Čistenie bezdrôtového mikrofónu Xbox 360

 • Pred čistením vždy vyberte z mikrofónu batérie.
 • Bezdrôtový mikrofón Xbox 360 čistite len suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Používanie čistiacich roztokov alebo pokusy o čistenie konektorov môžu mikrofón poškodiť.
 • Časť mikrofónu na ochranu pred vetrom a penu z tejto časti môžete vybrať a samostatne ručne umyť v jemnom mydlovom roztoku. Nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky ani čistiace pomôcky.
 • Ručne umývajte len časť na ochranu pred vetrom a penu z tejto časti. Do vody neponárajte žiadnu inú časť mikrofónu. Pred opätovným zložením mikrofónu skontrolujte, či časť mikrofónu na ochranu pred vetrom a pena z tejto časti sú úplne suché.

Riešenie problémov s bezdrôtovým mikrofónom Xbox 360

Pri prehrávaní filmu na disku DVD je bezdrôtový mikrofón Xbox 360 vypnutý

Keď spustíte film uložený na disku DVD, počas jeho prehrávania môže byť bezdrôtový mikrofón vypnutý.

Hoci počas prehrávania disku DVD nie je bezdrôtový mikrofón väčšinou potrebný, ak sa zhovárate v službe Xbox Live Párty, bezdrôtový mikrofón nemusí počas prehrávania disku DVD fungovať. Ak chcete pokračovať v rozhovore, musíte prehrávanie disku DVD zastaviť a vrátiť sa na panel.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s používaním alebo údržbou bezdrôtového mikrofónu Xbox 360, obráťte sa na podporu pre Xbox.

VAROVANIE Riziká pri oprave: otvorenie a/alebo oprava zariadenia môžu spôsobiť elektrický šok, poškodenie zariadenia, požiar, poranenia a iné nebezpečenstvá. Spoločnosť Microsoft odporúča,aby ste na opravy zariadenia vyhľadali odborníka a aby ste pri opravách, ktoré vykonávate vy sami, postupovali opatrne.

 • Skôr než mikrofón začnete používať, prečítajte si jeho príručku a príručky konzoly Xbox 360, v ktorých nájdete dôležité informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Všetky príručky si odložte, pretože v budúcnosti ich môžete potrebovať. Ak potrebujete náhradné príručky, obráťte sa na podporu pre Xbox.
 • Informácie o náhradných príručkách a obmedzenej záruke, ktorá sa vzťahuje na tento produkt, nájdete na webovej lokalite podpory pre Xbox.

  Kópiu záruky tiež nájdete v príručke so zárukou na konzolu Xbox 360 (2. zväzok).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie bezdrôtového mikrofónu Xbox 360, alebo iným problémom?