Nastavenie aplikácie Crunchyroll v konzole Xbox 360

Informácie o aplikácii Crunchyroll

Vďaka aplikácii Crunchyroll môžu používatelia sledovať anime aj kórejské televízne relácie typu drama prostredníctvom konzoly Xbox 360.

Riešenia

Požiadavky aplikácie

Ak chcete používať aplikáciu Crunchyroll, potrebujete:

 • prihlásiť sa do konta Xbox Live,
 • minimálne 71 MB voľného ukladacieho priestoru,
 • konto Crunchyroll.

Prevzatie aplikácie Crunchyroll

 1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 2. Prejdite do ponuky Apps (Aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie) alebo Search Apps (Vyhľadať aplikácie).
 3. Vyhľadajte položku Crunchyroll.
 4. Výberom aplikácie Crunchyroll ju prevezmete a nainštalujete.
 5. Po prevzatí sa aplikácia automaticky spustí. Môžete vyhľadávať v katalógu a zobraziť podrobnosti o dostupnom obsahu.

Ak chcete spustiť aplikáciu Crunchyroll neskôr, prejdite do časti Video, My Video Apps a potom Crunchyroll.

Priradenie konzoly Xbox 360 ku kontu Crunchyroll alebo zrušenie tohto priradenia

Priradenie konzoly ku kontu Crunchyroll

Po spustení aplikácie Crunchyroll sa zobrazí výzva na prihlásenie. Na prihlásenie sa vyžaduje konto Crunchyroll. Aplikácia Crunchyroll ponúka tri typy platených kont:

 • Anime Premium. Pomocou aplikácie Crunchyroll môžete sledovať anime.
 • Drama Premium. Pomocou aplikácie Crunchyroll môžete sledovať kórejské televízne relácie typu drama.
 • All-Access. Pomocou aplikácie Crunchyroll môžete sledovať anime a kórejské televízne relácie typu drama.

O technickú podporu pre konto Crunchyroll požiadajte spoločnosť Crunchyroll prostredníctvom stránky Kontaktujte sa s nami.

Postup prihlásenia po spustení aplikácie Crunchyroll:

 1. Na obrazovke Welcome to Crunchyroll vyberte položku Log in.
 2. Do polí Email or UsernamePassword zadajte e-mail (alebo meno používateľa) a heslo priradené ku kontu Crunchyroll.
 3. Vyberte položku Log in.

Po prihlásení sa do konta Crunchyroll sa výzva na prihlásenie znova zobrazí až po tom, ako sa z aplikácie Crunchyroll v konzole Xbox 360 odhlásite.

Zrušenie priradenia konzoly ku kontu Crunchyroll

 1. V aplikácii Crunchyroll prejdite do centra Settings a vyberte položku Account info.
 2. Vyberte položku Log out.

Správa konta Crunchyroll

O technickú podporu pre konto Crunchyroll požiadajte spoločnosť Crunchyroll prostredníctvom stránky Kontaktujte sa s nami.

Používanie rodinných nastavení na kontrolu prístupu k obsahu

Ak pomocou rodinných nastavení kontrolujete, ktorý obsah zdieľate prostredníctvom služby Xbox Live, aplikácia Crunchyroll bude mať tie isté nastavenia, ktoré nakonfigurujete. Ak napríklad pomocou rodičovskej kontroly obmedzujete niektoré druhy televíznych programov, tieto programy budú v aplikácii Crunchyroll označené ikonou „neprístupné video“. Zamknutú položku možno prehrať až po tom, ako dospelá osoba zadá prístupový kód rodinných nastavení.

Ďalšie informácie o obmedzení obsahu služby Xbox Live pomocou rodinných nastavení nájdete v článku Nastavenie rodičovskej kontroly v konzole Xbox 360 a službe Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie aplikácie Crunchyroll v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?