Nastavenie a používanie aplikácie HDD Eraser v konzole Xbox 360

Aplikácia HDD Eraser slúži na formátovanie pamäte flash a pevného disku konzoly Xbox 360, pri ktorom sa odstránia všetky súbory okrem operačného systému. Táto aplikácia natrvalo a úplne odstráni všetky údaje používateľa, takže po jej použití nikto nebude môcť obnoviť vaše osobné údaje na pevnom disku alebo v pamäti flash ani k nim nebude môcť získať prístup.

Na tejto stránke

Požiadavky aplikácie

Ak chcete používať aplikáciu HDD Eraser, potrebujete:

  • prihlásiť sa do konta Xbox Live,
  • minimálne 12 MB voľného miesta.

Prevzatie aplikácie HDD Eraser

  1. V konzole sa prihláste pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
  2. Prejdite do ponuky apps (aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie).
  3. Vyhľadaním a výberom položky HDD Eraser prevezmite a nainštalujte túto aplikáciu. Po prevzatí sa dlaždica Download (Prevziať) zmení na dlaždicu Play Now (Prehrať). Ak chcete aplikáciu používať, vyberte položku Play now (Prehrať).

Ak chcete aplikáciu HDD Eraser spustiť neskôr, prejdite do časti video > My Video Apps (Moje videoaplikácie) a vyberte položku HDD Eraser.

Spustenie aplikácie HDD Eraser

Prejdite do ponuky Browse Apps (Prehľadávať aplikácie) v centrále Apps (Aplikácie). V centrále Social (Sociálne siete) vyberte položku See All (Zobraziť všetky), vyberte položku HDD Eraser a potom možnosť Play now (Prehrať).

  1. Po spustení aplikácie musíte v niekoľkých krokoch potvrdiť, že chcete úplne odstrániť všetky údaje z pamäte flash a pevného disku. Pokračujte stlačením tlačidla A.
  1. Na druhej obrazovke s varovaním sa zobrazí hlásenie, že sa odstránia všetky údaje uložené v konzole Xbox 360. Znova pokračujte stlačením tlačidla A.
  1. Aplikácia HDD Eraser vypočíta, koľko údajov sa odstráni.

Na obrazovke sa potom zobrazí odhad, ako dlho bude trvať odstránenie údajov z jednotky a ich prepísanie samými nulami, aby boli natrvalo neobnoviteľné. Pokračujte stlačením tlačidla A.

  1. S cieľom zaručiť, že aplikáciu HDD Eraser nespustíte omylom, sa zobrazí výzva, aby ste zadali kombináciu tlačidiel na spustenie vymazávania. Proces spustíte stlačením tlačidla Y, potom tlačidla A a napokon tlačidla X na ovládači.

Po spustení už proces nemožno zrušiť. Nevypínajte konzolu ani spustený proces neprerušujte.

Dôležité: Ak konzolu odpojíte alebo ak sa preruší jej napájanie uprostred formátovania, pevný disk zostane nenaformátovaný a nepoužiteľný s konzolou Xbox 360. Ak k tomu dôjde, použite funkciu formátovania v ponuke System Settings (Nastavenia systému) a znova vytvorte systém súborov na pevnom disku. Potom bude môcť konzola pevný disk znova používať. Pokyny, ako naformátovať ukladacie zariadenie konzoly Xbox 360, nájdete v časti Formátovanie ukladacieho zariadenia v článku Ukladacie zariadenia konzoly Xbox 360.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie aplikácie HDD Eraser v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?