Nastavenie aplikácie Internet Explorer v konzole Xbox 360 na používanie verzií webových stránok pre mobilné zariadenia

Prehľad

Aplikáciu Internet Explorer v konzole Xbox 360 môžete nastaviť tak, aby v prípade stránok, ktoré sa nenačítajú správne, žiadala o verziu pre mobilné zariadenia.

Konfigurácia aplikácie Internet Explorer na používanie stránok pre mobilné zariadenia

Niektoré webové stránky prezerané pomocou aplikácie Internet Explorer pre konzolu Xbox 360 sa môžu zobraziť prázdne alebo oznámiť, že sa vyžaduje doplnok prehliadača (napríklad Flash, Java alebo Silverlight). Tieto stránky vyžadujú na svoje správne načítanie doplnky prehliadača. Aplikácia Internet Explorer v konzole Xbox 360 však nepodporuje doplnky prehliadača.

Tento problém môžete obísť nastavením aplikácie Internet Explorer v konzole Xbox 360 tak, aby žiadala o verzie webových stránok pre mobilné zariadenia. Postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Y zobrazte webové centrum.
  2. Na paneli s adresou vyberte ikonu Settings (Nastavenia).
  3. Začiarknite políčko Use web pages formatted for mobile devices (Používať webové stránky formátované pre mobilné zariadenia).
  4. Vyberte položku OK a znova načítajte webovú stránku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie aplikácie Internet Explorer v konzole Xbox 360 na používanie verzií webových stránok pre mobilné zariadenia, alebo iným problémom?