Pomocník k aplikácii Internet Explorer v konzole Xbox 360

Na tejto stránke nájdete informácie o riešení problémov s aplikáciou Internet Explorer v konzole Xbox 360.

Problémy s pripojením k službe Xbox Live

Ak aplikácia Internet Explorer vo vašej konzole nefunguje plynulo, môže sa vyskytovať problém s pripojením. Pozrite si článok Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox 360 k službe Xbox Live.

Problémy so zvukom/obrazom konzoly Xbox 360

Ak konzola Xbox 360 neposkytuje dobrú kvalitu obrazu alebo zvuku, prečítajte si časť Problémy so zvukom alebo obrazom konzoly Xbox 360.

Chybové hlásenie pri spustení aplikácie Internet Explorer

Ak sa v aplikácii Internet Explorer v konzole Xbox 360 zobrazí chybové hlásenie, skúste problém vyriešiť pomocou týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či správne funguje pripojenie na internet. Pomoc nájdete v sprievodcovi Riešenie chyby s pripojením k službe Xbox Live.
 2. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou menovky hráča v službe Xbox Live.
 3. Odstráňte aplikáciu Internet Explorer:
  1. Reštartujte konzolu Xbox.
  2. Prejdite do ponuky settings (nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
  3. Vyberte položku Storage (Ukladací priestor).
  4. Vyberte položku All Devices (Všetky zariadenia).
  5. Vyberte položku Games and Apps (Hry a aplikácie).
  6. Označte možnosť Internet Explorer a stlačte tlačidlo Y.
  7. Vyberte položku Delete (Odstrániť) a výberom položky Yes (Áno) odstráňte všetky položky aplikácie Internet Explorer.
 4. Znova nainštalujte aplikáciu Internet Explorer:
  1. Z domovskej obrazovky konzoly Xbox prejdite na položku Apps (Aplikácie) a vyberte položku Browse Apps (Prehľadávať aplikácie).
  2. Vyhľadajte položku Internet Explorer.
  3. Výberom možnosti Internet Explorer prevezmite aplikáciu. Po prevzatí sa aplikácia Internet Explorer automaticky spustí.

Ak chcete spustiť aplikáciu Internet Explorer neskôr, postupne prejdite na položky Apps (Aplikácie), My Apps (Moje aplikácie) a Internet Explorer.

Webová stránka sa nezobrazuje správne

Niektoré webové stránky v aplikácii Internet Explorer sa v konzole Xbox 360 nemusia zobrazovať podľa očakávania. K tomu môže dôjsť v prípade, ak webová stránka nie je formátovaná na zobrazovanie na širokouhlých televízoroch HDTV alebo ak používa doplnky ako Java, Flash alebo Silverlight.

Ak webová stránka nevyzerá byť formátovaná pre širokouhlé obrazovky, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Stlačením tlačidla Y zobrazte webové centrum.
 2. Na paneli s adresou vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Začiarknite políčko Use my whole TV screen to show web content (Používať na zobrazovanie webového obsahu celú televíznu obrazovku).
 4. Vyberte položku OK a znova načítajte webovú stránku.

Rovnako ako mnoho mobilných zariadení, ani aplikácia Internet Explorer v konzole Xbox nepodporuje doplnky prehľadávačov. Ak webová stránka používa doplnok, napríklad Flash, Java alebo Silverlight, webová stránka sa môže zobraziť prázdna alebo sa môže zobraziť upozornenie, že sa vyžaduje doplnok. Ak sa vyskytne tento problém, podľa nasledujúcich krokov nakonfigurujte aplikáciu Internet Explorer tak, aby vyžadovala verziu navštívených stránok pre mobilné zariadenia.

Poznámka: Toto nastavenie môže pomôcť aj v prípade, ak navštívená webová stránka nevyzerá správne na televíznej obrazovke.

 1. Stlačením tlačidla Y zobrazte webové centrum.
 2. Na paneli s adresou vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Začiarknite políčko Use web pages formatted for mobile devices (Používať webové stránky formátované pre mobilné zariadenia).
 4. Vyberte položku OK a znova načítajte webovú stránku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pomocník k aplikácii Internet Explorer v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?