Obmedzenie webových lokalít v aplikácii Internet Explorer v konzole Xbox 360

Prehľad

Môžete zakázať prístup k nehodnotenému obsahu v aplikácii Internet Explorer v konzole Xbox 360. Tým môžete svoje deti chrániť pred obsahom, ktorý by nemali vidieť. Prečítajte si, ako možno ktorémukoľvek používateľovi konzoly zakázať prístup k nehodnotenému obsahu.

Zakázanie prístupu k nehodnotenému obsahu

Ak chcete zakázať prístup k nehodnotenému obsahu a prehľadávaniu pomocou konzoly, podľa nasledujúcich krokov nastavte prístupový kód, ktorý vám umožní riadiť prístup k nehodnotenému obsahu v konzole. Postupujte takto:

  1. Prihláste sa v službe Xbox Live.
  2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku Family (Rodina). Zobrazí sa obrazovka Content Controls (Ovládacie prvky obsahu).
  1. Vyberte položku On (Zapnuté).
  1. Nastavte prístupový kód, ktorý si zapamätáte, ako aj otázku a odpoveď na obnovenie prístupového kódu.
  1. Vyberte položku Ratings and Content (Hodnotenia a obsah).
  2. Vyberte položku Unrated Content (Nehodnotený obsah).
  1. Vyberte možnosť Blocked (Blokované).
  1. Stlačením tlačidla B sa vráťte a potom vyberte možnosť Save and Exit (Uložiť a skončiť).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Obmedzenie webových lokalít v aplikácii Internet Explorer v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?