Inštalácia a používanie aplikácie Internet Explorer v konzole Xbox 360

Na tejto stránke

Požiadavky aplikácie

Na používanie aplikácie Internet Explorer v konzole Xbox 360 bude potrebné:

  • prihlásiť sa do konta Xbox Live,
  • minimálne 150 MB voľného ukladacieho priestoru.

Inštalácia aplikácie Internet Explorer

  1. Z domovskej obrazovky konzoly Xbox prejdite na položku Apps a vyberte položku Browse Apps.
  2. Vyhľadajte položku Internet Explorer.
  3. Výberom možnosti Internet Explorer prevezmite aplikáciu. Po prevzatí sa aplikácia Internet Explorer automaticky spustí.

Ak chcete spustiť aplikáciu Internet Explorer neskôr, postupne prejdite na položky Apps, My Apps a Internet Explorer.

Konfigurácia nastavení aplikácie Internet Explorer

Po prvom spustení aplikácie Internet Explorer sa zobrazí výzva na konfiguráciu nastavení. Ak chcete k nastaveniam získať prístup inokedy, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Stlačením tlačidla Y zobrazte webové centrum.
  2. Ukážte na ikonu Settings (Nastavenia) na paneli s adresou.

K dispozícii sú tieto nastavenia:

Turn on SmartScreen Filter to help protect against unsafe websites (Zapnúť filter SmartScreen na ochranu pred nebezpečnými webovými lokalitami)

Filter SmartScreen pomáha pri zisťovaní podvodných webových lokalít, ktoré neoprávnene získavajú údaje. Pri prehľadávaní webu analyzuje webové stránky. Ak filter SmartScreen zistí, že webová stránka je podozrivá, zobrazí sa upozornenie. Filter SmartScreen takisto porovnáva navštevované lokality s dynamickým zoznamom nahlásených lokalít, ktoré neoprávnene získavajú údaje alebo obsahujú škodlivý softvér. Ak sa nájde zhoda, filter SmartScreen vás upozorní, že lokalita bola zablokovaná kvôli vašej bezpečnosti.

Send my browsing history to Microsoft to help improve Microsoft products and services (Odosielať históriu prehľadávania do spoločnosti Microsoft s cieľom zlepšiť produkty a služby spoločnosti Microsoft)

Môžete sa rozhodnúť pre odosielanie histórie prehľadávania do spoločnosti Microsoft s cieľom zlepšiť produkty a služby spoločnosti Microsoft. Táto možnosť je predvolene vypnutá.

Use web pages formatted for mobile devices (Používať webové stránky formátované pre mobilné zariadenia)

Aplikáciu Internet Explorer môžete nakonfigurovať tak, aby vyžadovala verziu navštívených webových stránok pre mobilné zariadenia. Toto nastavenie môže pomôcť aj v prípade, ak navštívené webové stránky nevyzerajú správne na televíznej obrazovke alebo ak stránka používa doplnky Flash, Java, Silverlight a iné, ktoré aplikácia Internet Explorer v konzole Xbox nepodporuje.

Use my whole TV screen to show web content (Používať na zobrazovanie webového obsahu celú televíznu obrazovku)

Niektoré webové lokality nie sú formátované na zobrazenie na širokouhlej obrazovke. Pri zobrazení na televízore HDTV sa po stranách môžu zobraziť prázdne okraje alebo pruhy. Ak používate širokouhlý televízor HDTV, použitím tejto možnosti sa webová stránka priblíži, čím sa okraje zmenšia.

Allow websites to store cookies on my Xbox (Povoliť webovým lokalitám ukladanie súborov cookie v konzole Xbox)

Ak chcete webovým lokalitám zabrániť v ukladaní súborov cookie, môžete toto nastavenie zakázať. Táto možnosť však môže brániť v prihlásení na webových lokalitách.

Clear Browser History (Vymazať históriu prehľadávača)

Históriu prehľadávača môžete kedykoľvek vymazať. Postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Y zobrazte webové centrum.
  2. Ukážte na ikonu Settings (Nastavenia) na paneli s adresou.
  1. Ukážte na položku Delete History (Odstrániť históriu) a vyberte možnosť Yes (Áno).

Používanie webového centra a ukladanie obľúbených položiek

Stlačením tlačidla Y v aplikácii Internet Explorer môžete kedykoľvek získať prístup k webovému centru. Kliknutím na panel s adresou alebo stlačením tlačidla Y zobrazte klávesnicu na obrazovke a zadajte adresu URL.

Keď ste na webovej stránke, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú, stlačením tlačidla Y otvorte webové centrum a na paneli s adresou vo vrchnej časti vyberte ikonu Favourite (Obľúbené). Obľúbené položky môžete vo webovom centre upraviť alebo odstrániť tak, že vyberiete zoznam obľúbených položiek, ukážete na príslušnú obľúbenú položku a stlačením tlačidla X ju upravíte.

Obľúbené položky sa kvôli rýchlemu prístupu zobrazia aj v oblasti My Pins (Moje pripnutia) na domovskej obrazovke konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia a používanie aplikácie Internet Explorer v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?